Legal Notice

Elektor International Media BV
Postbus 11
6114 ZG Susteren
Nederland

Telefoon: +31 46 4389444
E-mail: service@elektor.nl

KvK-nummer: 34249926
Btw-identificatienummer: NL816146962B01

Directeur: Erik Jansen

Onlinegeschillenbeslechting: De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.


Bankgegevens

ABN AMRO Bank
IBAN: NL61 ABNA 0578 3418 83
BIC: ABNANL2A


Copyright

Alle op deze Internet-site beschikbare artikelen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mogen alleen voor privé-doeleinden worden afgedrukt.

Niets van de getoonde en aangeboden artikelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische media of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De auteursrechtelijke bescherming van de artikelen strekt zich mede uit tot de illustraties met inbegrip van de printplaten, alsmede de ontwerpen daarvoor.

In verband met artikel 30 Rijksoctrooiwet mogen de in Elektor opgenomen en de op deze website beschikbare schakelingen slechts voor particuliere of wetenschappelijke doeleinden vervaardigd worden en niet in of voor een bedrijf.

Het toepassen van de schakelingen geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever.

De uitgever behoudt zich het recht voor om vragen over producten, software of Elektor-artikelen ouder dan vijf jaar niet te beantwoorden. Vragen over producten of software die nog actueel verkrijgbaar zijn via de online webshop van deze site zijn hierop uitgezonderd.

© 2024 Elektor International Media BV

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak account aan