Programming

39 producten

 • Sale -57% MIT App Inventor Projects

  MIT App Inventor Projects

  Dit boek gaat over het ontwikkelen van apps voor Android compatibele mobiele apparaten met behulp van de MIT App Inventor online ontwikkelomgeving. MIT App Inventor projecten kunnen zowel in standalone mode zijn of gebruik maken van een externe processor. In standalone mode, draait de ontwikkelde applicatie alleen op het mobiele apparaat (bijv. Android). In externe processor-gebaseerde toepassingen, communiceert het mobiele apparaat met een externe microcontroller-gebaseerde processor, zoals Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, ESP32, etc.In dit boek worden vele geteste en volledig werkende projecten gegeven, zowel in standalone mode als met behulp van een externe processor. Volledige ontwerpstappen, blokprogramma's, schakelschema's, QR-codes en volledige programmalijsten worden gegeven voor alle projecten.De in dit boek ontwikkelde projecten omvatten: Het gebruik van de tekst-naar-spraak component Intonen van een ontvangen SMS-bericht Sms-berichten verzenden Telefoongesprekken voeren met behulp van een lijst met contactpersonen GPS gebruiken en onze locatie op een kaart aanwijzen Spraakherkenning en spraakvertaling naar een andere taal Bediening van meerdere relais via spraakopdrachten Projecten voor de Raspberry Pi, ESP32 en Arduino met behulp van Bluetooth en Wi-Fi MIT APP Inventor en Node-RED projecten voor de Raspberry Pi Het boek is uniek in die zin dat het momenteel het enige boek is dat leert hoe je projecten kunt ontwikkelen met behulp van Wi-Fi en Node-RED met MIT App Inventor. Het boek is gericht op studenten, hobbyisten, en iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van apps voor mobiele apparaten.Alle projecten die in dit boek worden gepresenteerd, zijn ontwikkeld met behulp van de visuele programmeertaal MIT App Inventor. Het is niet nodig om tekstgebaseerde programma's te schrijven. Alle projecten zijn compatibel met Android-gebaseerde mobiele apparaten. Volledige programmalijsten voor alle projecten, evenals gedetailleerde programmabeschrijvingen worden in het boek gegeven. Gebruikers zouden in staat moeten zijn om de projecten te gebruiken zoals ze worden gepresenteerd, door ze aan te passen aan hun eigen behoeften.

  € 34,95€ 14,95

  Leden identiek

 • Machine Learning with Python for PC, Raspberry Pi, and Maixduino

  Machine Learning with Python for PC, Raspberry Pi, and Maixduino

  1 review

  Most people are increasingly confronted with the applications of Artificial Intelligence (AI). Music or video ratings, navigation systems, shopping advice, etc. are based on methods that can be attributed to this field.The term Artificial Intelligence was coined in 1956 at an international conference known as the Dartmouth Summer Research Project. One basic approach was to model the functioning of the human brain and to construct advanced computer systems based on this. Soon it should be clear how the human mind works. Transferring it to a machine was considered only a small step. This notion proved to be a bit too optimistic. Nevertheless, the progress of modern AI, or rather its subspecialty called Machine Learning (ML), can no longer be denied.In this book, several different systems will be used to get to know the methods of machine learning in more detail. In addition to the PC, both the Raspberry Pi and the Maixduino will demonstrate their capabilities in the individual projects. In addition to applications such as object and facial recognition, practical systems such as bottle detectors, person counters, or a “talking eye” will also be created.The latter is capable of acoustically describing objects or faces that are detected automatically. For example, if a vehicle is in the field of view of the connected camera, the information 'I see a car!' is output via electronically generated speech. Such devices are highly interesting examples of how, for example, blind or severely visually impaired people can also benefit from AI systems.

  € 34,95

  Leden € 31,46

 • Technical Modeling with OpenSCAD

  Technical Modeling with OpenSCAD

  Create Models for 3D Printing, CNC Milling, Process Communication and DocumentationEngineers dread designing 3D models using traditional modeling software. OpenSCAD takes a refreshing and completely different approach. Create your models by arranging geometric solids in a JavaScript-like language, and use them with your 3D printer, CNC mill, or process communication.OpenSCAD differs from other design systems in that it uses programmatical modeling. Your model is made up of primitives that are invoked using a C-, Java- or Python-like language. This approach to model design is close to the “mechanical work” done in the real world and appeals to engineers and others who are not a member of the traditional creative class.OpenSCAD also provides a wide variety of comfort functions that break the 1:1 relationship between code and geometry. This book demonstrates the various features of the programming language using practical examples such as a replacement knob for a LeCroy oscilloscope, a wardrobe hanger, a container for soap dispensers, and various other real-life examples.Written by an engineer with over 15 years of experience, this book is intended for Linux and Windows users alike. If you have programming experience in any language, this book will have you producing practical three-dimensional objects in short order!

  € 29,95

  Leden € 26,96

 • PLC Programming with the Raspberry Pi and the OpenPLC Project

  PLC Programming with the Raspberry Pi and the OpenPLC Project

  Inleiding in PLC-programmering met OpenPLC, de eerste volledig open-source Programmable Logic Controller op de Raspberry Pi, en Modbus-voorbeelden met Arduino Uno en ESP8266PLC-programmering is heel gebruikelijk in de industrie en de huisautomatisering. Dit boek beschrijft hoe de Raspberry Pi 4 kan worden gebruikt als een programmeerbare logische controller. Voordat hij u meeneemt in het programmeren, begint de auteur met de software-installatie op de Raspberry Pi en de PLC-editor op de pc, gevolgd door een beschrijving van de hardware.Daarna vindt u interessante voorbeelden in de verschillende programmeertalen die voldoen aan de IEC 61131-3 standaard. In deze handleiding wordt ook in detail uitgelegd hoe u de PLC-editor gebruikt en hoe u de programma's op de Raspberry Pi laadt en uitvoert. Alle IEC-talen worden uitgelegd met voorbeelden, te beginnen met LD (Ladder Diagram) over ST (Structured Control Language) tot SFC (Special Function Chart). Alle voorbeelden kunnen worden gedownload van de website van de auteur.Netwerken krijgt ook grondige aandacht. De Arduino Uno en de ESP8266 worden geprogrammeerd als ModbusRTU of ModbusTCP modules om toegang te krijgen tot externe periferie, het uitlezen van sensoren en het schakelen van elektrische belastingen. I/O schakelingen die voldoen aan de 24 V industriestandaard kunnen ook interessant zijn voor de lezer.Het boek eindigt met een overzicht van commando's voor ST en LD. Na het lezen van het boek zal de lezer in staat zijn om zijn eigen controllers te maken met de Raspberry Pi.

  € 32,95

  Leden € 29,66

 • KiCad 6 Like A Pro – Projects, Tips and Recipes

  KiCad 6 Like A Pro - Projects, Tips and Recipes

  Dit boek helpt u uw nieuwe KiCad 6-vaardigheden te oefenen door u uit te dagen in een serie van twee projecten uit de praktijk, ondersteund door een uitgebreide set recepten met gedetailleerde instructies over hoe u een verscheidenheid aan eenvoudige en complexe taken kunt uitvoeren.Ontwerp de printplaten voor een Arduino-gevoede datalogger en een aangepaste ESP32 -printplaat. Begrijp de fijne kneepjes van de interactieve router en hoe je KiCad-projectteams beheert met Git, en nog veel meer.KiCad 6 is een moderne, cross-platform applicatie suite gebouwd rond schema- en ontwerp editors. Deze stabiele en volwassen PCB tool is perfect geschikt voor elektronische ingenieurs en hobbyisten. Met KiCad 6 kunt u PCBs maken van elke complexiteit en grootte zonder de beperkingen die de commerciële pakketten met zich meebrengen.Hier volgen de belangrijkste verbeteringen en mogelijkheden in KiCad 6, zowel boven als onder de motorkap: Moderne gebruikersinterface, geheel vernieuwd ten opzichte van eerdere versies Verbeterde en aanpasbare elektrische en ontwerp regel checkers Thema-editor waarmee u het uiterlijk van KiCad op uw scherm volledig kunt aanpassen Mogelijkheid om projecten te importeren uit Eagle, CADSTART, en meer Geavanceerde busafhandeling Volledige controle over de presentatie van informatie door de layout editor: stel de zichtbaarheid, kleur en attribuut van elk bord element in, en maak presets Filters bepalen welke elementen van een lay-out selecteerbaar zijn Een verbeterde interactieve router helpt u om afzonderlijke sporen en differentiële paren met precisie te tekenen Nieuwe of verbeterde tools om sporen te tekenen, afstanden te meten, spoorlengtes af te stellen, enz. Geavanceerd gereedschap voor het maken van gevulde zones Een aanpasbaar coördinatensysteem vergemakkelijkt gegevensuitwisseling met andere CAD-toepassingen Realistische 3D viewer met ray-tracingmogelijkheden Een enorme gemeenschap van bijdragers die KiCad elke dag beter maken Rijke repositories van symbool-, footprint-, en 3D shape bibliotheken

  € 39,95

  Leden € 35,96

 • KiCad 6 Like A Pro – Fundamentals and Projects

  KiCad 6 Like A Pro - Fundamentals and Projects

  Getting started with the world’s best open-source PCB toolThe latest iteration of KiCad, the world’s best free-to-use Printed Circuit Board tool, is packed with features usually found only in expensive commercial CAD tools. This modern, cross-platform application suite built around schematic and design editors, with auxiliary applications is a stable and mature PCB tool. KiCad 6 is a perfect fit for electronic engineers and hobbyists.Here are the most significant improvements and features in KiCad 6, both over and under the hood: Modern user interface, completely redesigned from earlier versions Improved and customizable electrical and design rule checkers Theme editor allowing you to customize KiCad on your screen Ability to import projects from Eagle, CADSTART, and more Enhanced bus handling Full control over the presentation of information by the layout editor Filters define selectable elements Enhanced interactive router helps you draw single tracks and differential pairs with precision New or enhanced tools to draw tracks, measure distances, tune track lengths, etc. Enhanced tool for creating filled zones Easy data exchange with other CAD applications Realistic ray-tracing capable 3D viewer Huge community of contributors that make KiCad better every day Rich repositories of symbol, footprint, and 3D shape libraries This book will teach you to use KiCad through a practical approach. It will help you become productive quickly and start designing your own boards. Example projects (e.g., a simple breadboard power supply and a PCBA 4×8×8 LED matrix array) illustrate the basic features of KiCad, even if you have no prior knowledge of PCB design. The author describes the entire workflow from schematic entry to the intricacies of finalizing the files for PCB production and offers sound guidance on the process. Further full-fledged projects, of incremental difficulty, will be presented in a second book, together with a variety of advanced recipes.

  € 39,95

  Leden € 35,96

 • MicroPython for Microcontrollers

  MicroPython for Microcontrollers

  Projects with Thonny-IDE, uPyCraft-IDE, and ESP32The 'Python' programming language has enjoyed an enormous upswing in recent years. Not least, various single-board systems such as the Raspberry Pi have contributed to its popularity. But Python has also found widespread use in other fields, such as artificial intelligence (AI) or machine learning (ML). It is obvious, therefore, to use Python or the 'MicroPython' variant for use in SoCs (Systems on Chip) as well.Powerful controllers such as the ESP32 from Espressif Systems offer excellent performance as well as Wi-Fi and Bluetooth functionality at an affordable price. With these features, the Maker scene has been taken by storm. Compared to other controllers, the ESP32 has a significantly larger flash and SRAM memory, as well as a much higher CPU speed. Due to these characteristics, the chip is not only suitable for classic C applications, but also for programming with MicroPython.This book introduces the application of modern one-chip systems. In addition to the technical background, the focus is on MicroPython itself. After the introduction to the language, the programming skills learned are immediately put into practice. The individual projects are suitable for use in the laboratory as well as for everyday applications. So, in addition to the actual learning effect, the focus is also on the joy of building complete and useful devices. By using laboratory breadboards, circuits of all kinds can be realized with little effort, turning the testing and debugging of the 100% homebrew projects into an instructive pleasure.The various applications, such as weather stations, digital voltmeters, ultrasound range finders, RFID card readers or function generators, make the projects presented ideally suited for practical courses or subject and study work in the natural sciences, or in science and technology classes.

  € 32,95

  Leden € 29,66

 • C Programming on Raspberry Pi

  C Programming on Raspberry Pi

  De Raspberry Pi wordt van oudsher geprogrammeerd met Python. Hoewel dit een zeer krachtige taal is, zijn veel programmeurs er wellicht niet mee bekend. C daarentegen is misschien wel de meest gebruikte programmeertaal en alle embedded microcontrollers kunnen ermee worden geprogrammeerd.De taal C wordt op de meeste technische hogescholen en universiteiten onderwezen en bijna alle technische studenten zijn vertrouwd met het gebruik ervan bij hun projecten. Dit boek gaat over het gebruik van de Raspberry Pi met C om een reeks hardware-gebaseerde projecten te ontwikkelen. Twee van de meest populaire C bibliotheken, wiringPi en pigpio worden gebruikt.Het boek begint met een inleiding in C en de meeste studenten en nieuwkomers zullen dit hoofdstuk van onschatbare waarde vinden. Het boek bevat veel projecten, waaronder het gebruik van Wi-Fi en Bluetooth om communicatie met smartphones tot stand te brengen.Er zijn veel sensor- en hardware-gebaseerde projecten opgenomen. Zowel wiringPi als pigpio bibliotheken worden gebruikt in alle projecten. Complete programma lijsten worden gegeven met volledige uitleg. Alle projecten zijn volledig getest en werken.De volgende hardware-gebaseerde projecten zijn opgenomen in het boek: Sensoren gebruiken LCD's gebruiken I²C- en SPI-bussen Seriële communicatie Multitasking Externe en timer interrupts Gebruik van Wi-Fi Webservers Communiceren met smartphones Bluetooth Gegevens naar de cloud sturen Programmalijsten van alle Raspberry Pi-projecten die in dit boek zijn ontwikkeld, zijn beschikbaar op de Elektor-website. Lezers kunnen deze programma's downloaden en in hun projecten gebruiken. Ze kunnen ze ook aanpassen aan hun eigen toepassingen.

  € 34,95

  Leden € 31,46

 • Kickstart to Python 3

  Kickstart to Python 3

  An Ultra-Rapid Programming CourseThis book serves as the very first step to for novices to learn Python programming. The book is divided into ten chapters. In the first chapter, readers are introduced to the basics of Python. It has the detailed instructions for installation on various platforms such as macOS, Windows, FreeBSD, and Linux. It also covers the other aspects of Python programming such as IDEs and Package Manager. The second chapter is where the readers get an opportunity to have a detailed hands-on with Python programming. It covers a group of built-in data structures popularly known as Python Collections. The third chapter covers the important concepts of strings, functions, and recursion.The fourth chapter focuses on the Object-Oriented Programming with Python. The fifth chapter discusses most commonly used custom data structures such as stack and queue. The sixth chapter spurs the creativity of the readers with Python’s Turtle graphics library. The seventh chapter explores animations and game development using the Pygame library. The eighth chapter covers handling data stored in a variety of file formats. The ninth chapter covers the area of Image processing with Wand library in Python. The tenth and the final chapter presents an array of assorted handy topics in Python.The entire book follows a step-by-step approach. The explanation of the topic is always followed by a detailed code example. The code examples are also explained in suitable detail and they are followed by the output in the form of text or screenshot wherever possible. Readers will become comfortable with Python programming language by closely following the concepts and the code examples in this book. The book also has references to external resources for readers to explore further.A download of the software code, and links to tutorial videos can be found on the Elektor website.

  € 29,95

  Leden € 26,96

 • C Programming with Arduino

  C Programming with Arduino

  1 review

  Technologie verandert voortdurend. Elk jaar komen er nieuwe microcontrollers beschikbaar. Het enige dat hetzelfde is gebleven, is de programmeertaal C waarmee deze microcontrollers worden geprogrammeerd. Wil je deze standaardtaal leren om microcontrollers te programmeren, dan is dit boek iets voor jou! Arduino is het hardwareplatform dat gebruikt wordt om de programmeertaal C te leren, aangezien Arduino boards wereldwijd verkrijgbaar zijn en de populaire AVR microcontrollers van Atmel bevatten.Atmel Studio wordt gebruikt als ontwikkelomgeving voor het schrijven van C-programma's voor AVR-microcontrollers. Het is een volledig geïntegreerde ontwikkelingsomgeving (IDE) die gebruik maakt van de GCC C-softwaretools voor AVR-microcontrollers en is gratis te downloaden.In één oogopslag: Start met leren programmeren vanaf het eerste hoofdstuk Er is geen programmeerervaring nodig Leer door te doen – typ en draai de voorbeeldprogramma's Een leuke manier om de programmeertaal C te leren Ideaal voor elektronische hobbyisten, studenten en ingenieurs die de programmeertaal C willen leren in een embedded omgeving op AVR-microcontrollers Gebruik de gratis volledige Atmel Studio IDE-software voor Windows Schrijf C-programma's voor 8-bit AVR-microcontrollers zoals op de Arduino Uno- en MEGA-boards De voorbeeldcode draait op Arduino Uno en Arduino MEGA 2560 boards en kan worden aangepast om op andere AVR microcontrollers of boards te draaien Gebruik de AVR Dragon programmer / debugger in combinatie met Atmel Studio om C-programma's te debuggen

  € 44,95

  Leden € 40,46

 • Raspberry Pi programmeren met C

  Raspberry Pi programmeren met C

  Dit boek gaat over de Raspberry Pi, en over het programmeren in C. De programmeertaal C en het besturingssysteem Linux (Raspbian) passen uitstekend bij elkaar. Alles wat we nodig hebben om in C te programmeren wordt meegeleverd met het besturingssysteem van de Raspberry Pi.In dit boek leert u hoe C gebruikt wordt met de Raspberry Pi, en krijgt u een overzicht van de taal.WiringPi is een softwarebibliotheek voor de Raspberry Pi waarmee C hardware-uitbreidingen kan benaderen. Die bibliotheek wordt gebruikt om sensoren uit te lezen en om extra hardware aan te sturen. U gaat experimenteren met LED’s en schakelaars, met motoren, met geluid en met sensoren voor temperatuur, luchtdruk, en luchtvochtigheid.Met een Linux-systeem kunt u een webserver maken, inclusief interactieve websites met PHP en WiringPi. Daarom is ook een beknopt overzicht van HTML en PHP in het boek opgenomen. In de voorbeelden worden sensoren via het web uitgelezen en worden apparaten bestuurd. In het laatste voorbeeld wordt een temperatuurlogger gemaakt. Die meet elk kwartier de temperatuur. Een tabel met de meetwaarden kan via het web worden uitgelezen.Alle voorbeeldprogramma’s kunnen worden gedownload van de website van Elektor.

  € 27,50

  Leden € 24,75

 • Learning Python with Raspberry Pi

  Learning Python with Raspberry Pi

  This book is about teaching the Python programming language using the Raspberry Pi 4 computer. The book makes an introduction to Raspberry Pi 4 and then teaches Python with the topics: variables, strings, arrays, matrices, tuples, lists, dictionaries, user functions, flow of control, printing, keyboard input, graphics, GUI, object oriented programming and many more topics.The book is aimed for beginners, students, practising engineers, hobbyists, and for anyone else who may want to learn to program in Python.The book includes many example programs and case studies. All the example programs and case studies have been tested fully by the author and are all working. The example programs aim to teach the various programming concepts of Python. The case studies cover the use of Python in the analysis and design of electronic circuits. Some of the case study topics are: Resistor colour code identification Resistive potential divider circuits Resistive attenuator design Zener diode voltage regulator design RC and RLC transient circuits Circuit frequency response Saving data on external memory stick Mesh and node circuit analysis using matrices Resonance in RLC circuits Transistor Biasing analysis Transistor amplifier design Design of active filters Interfacing hardware with GPIO, I²C and SPI Using Wi-Fi with Python and TCP/IP and UDP programs Using Bluetooth from Python Full program listings of all the programs used in the book are available at the Elektor website of the book. Readers should be able just to copy and use these programs in their Raspberry Pi projects without any modifications.

  € 34,95

  Leden € 31,46

 • Inside an Open-Source Processor

  Inside an Open-Source Processor

  Een inleiding tot RISC-VRISC-V is een Instruction Set Architecture (ISA) die zowel vrij als open is. Dit betekent dat voor de RISC-V ISA zelf geen licentiekosten hoeven te worden betaald, hoewel individuele implementaties dit wel kunnen doen. De RISC-V ISA wordt beheerd door een stichting zonder winstoogmerk zonder commerciële belangen in producten of diensten die er gebruik van maken, en het is voor iedereen mogelijk bijdragen aan de RISC-V specificaties in te dienen. De RISC-V ISA is geschikt voor toepassingen variërend van embedded microcontrollers tot supercomputers.Ook beschikbaar als E-book (PDF) >>Dit boek zal eerst de 32-bit RISC-V ISA beschrijven, inclusief zowel de basis instructieset als de meerderheid van de momenteel gedefinieerde uitbreidingen. Het boek beschrijft vervolgens in detail een open-source implementatie van de ISA die bedoeld is voor embedded besturingstoepassingen. Deze implementatie bevat zowel de basis instructieset als een aantal standaard extensies.Nadat de beschrijving van het CPU-ontwerp is voltooid, wordt het ontwerp uitgebreid met geheugen en enkele eenvoudige I/O. De resulterende microcontroller wordt vervolgens geïmplementeerd in een betaalbaar FPGA-ontwikkelbord (verkrijgbaar bij Elektor) samen met een eenvoudige software-applicatie, zodat de lezer het voltooide ontwerp kan onderzoeken.

  € 34,95

  Leden € 31,46

 • Python 3 for Science and Engineering Applications

  Python 3 for Science and Engineering Applications

  Learn to use Python productively in real-life scenarios at work and in everyday lifeIf you have mastered the basics of Python and are wanting to explore the language in more depth, this book is for you. By means of concrete examples used in different applications, the book illustrates many aspects of programming (e.g. algorithms, recursion, data structures) and helps problem-solving strategies. Including general ideas and solutions, the specifics of Python and how these can be practically applied are discussed.Python 3 for Science and Engineering Applications includes: practical and goal-oriented learning basic Python techniques modern Python 3.6+ including comprehensions, decorators and generators complete code available online more than 40 exercises, solutions documented online no additional packages or installation required, 100% pure Python Topics cover: identifying large prime numbers and computing Pi writing and understanding recursive functions with memorisation computing in parallel and utilising all system cores processing text data and encrypting messages comprehending backtracking and solving Sudokus analysing and simulating games of chance to develop optimal winning strategies handling genetic code and generating extremely long palindromes Download the software on GitHub.

  € 29,95

  Leden € 26,96

 • Microcontrollers Programmeren

  Microcontrollers Programmeren

  In dit boek gebruiken we JAL (Just Another Language) om de PIC-microcontroller te programmeren in 60 oefeningen. JAL is makkelijk in gebruik en is een goede basis om programmeren in andere talen snel te leren. Na het lezen en toepassen van de voorbeelden in dit boek kan iedereen die zich hierin serieus heeft verdiept met behulp van JAL zelf de microcontroller aansturen. Je leert onder meer het programmeren van timers, analoog/digitaal omzetters, comparators, pulsbreedte regeling voor motoren en geluid, LED- en LCD-scherm aansturing, USB-connectie en communicatiemogelijkheden met computers of andere microcontrollers.Ook weet je aan het eind van het boek wat je moet doen om nu nog onbekende mogelijkheden te gaan toepassen. Met deze kennis kan iedereen van beginner tot meer gevorderde zijn creativiteit vorm geven in projecten met microcontrollers.Wil je verder met leren programmeren dan legt dit boek ook een zeer goede basis. Wie goed met JAL overweg kan en zich de gestructureerde wijze van denken heeft aangeleerd, zal de stap naar andere programmeertalen zoals Python, C++ enz. kunnen maken. Ook het programmeren van minicomputers zoals de Raspberry Pi en Arduino zijn mogelijkheden.Om te starten is geen kennis van elektronica nodig. Wie niets weet van elektronica, krijgt overal in het boek de noodzakelijke kennis aangereikt. Alle belangrijke en benodigde informatie staat in de tekst.

  € 37,95

  Leden € 34,16

 • Develop and Operate Your LoRaWAN IoT Nodes

  Develop and Operate Your LoRaWAN IoT Nodes

  1 review

  LoRaWAN heeft zich uitstekend ontwikkeld als communicatieoplossing in het IoT. The Things Network (TTN) heeft hieraan bijgedragen. The Things Network werd geüpgraded naar The Things Stack Community Edition (TTS (CE)). De TTN V2-clusters werden tegen het einde van 2021 gesloten.Dit boek laat de nodige stappen zien om LoRaWAN nodes te bedienen met TTS (CE) en wellicht het netwerk van gateways uit te breiden met een eigen gateway. Inmiddels zijn er zelfs LoRaWAN gateways geschikt voor mobiel gebruik waarmee je via je mobiele telefoon verbinding kunt maken met de TTN server.De auteur presenteert verschillende commerciële LoRaWAN nodes en nieuwe, goedkope en op batterijen werkende hardware voor het bouwen van autonome LoRaWAN nodes. Het registreren van LoRaWAN nodes en gateways in de TTS (CE), het leveren van de verzamelde data via MQTT en visualisatie via Node-RED, Cayenne, Thingspeak en Datacake maken complexe IoT-projecten en compleet nieuwe toepassingen mogelijk tegen zeer lage kosten.Dit boek stelt u in staat om gegevens die zijn verzameld met batterijgevoede sensoren (LoRaWAN nodes) draadloos op het internet aan te bieden en te visualiseren. U leert de basis voor smart city- en IoT-toepassingen die bijvoorbeeld het meten van de luchtkwaliteit, het waterpeil, de sneeuwhoogte, het bepalen van vrije parkeerplaatsen (smart parking) en het intelligent aansturen van straatverlichting (smart lighting) mogelijk maken.

  € 32,95

  Leden € 29,66

 • Circuit Simulation with TINA Design Suite & TINACloud (incl. 1-jaar licentie van de TINACloud Basic Edition)

  Circuit Simulation with TINA Design Suite & TINACloud (incl. 1-jaar licentie van de TINACloud Basic Edition)

  TINA Design Suite is een professioneel, krachtig en betaalbaar softwarepakket om schakelingen online te simuleren. Het is ideaal voor het analyseren, ontwerpen en real-time testen van analoge, digitale, IBIS, VHDL, Verilog, Verilog AMS, SystemC, MCU, en gemengde elektronische schakelingen en hun PCB lay-outs.Met dit (Engelstalige) boek leert u meer over het ontwerpen en analyseren van elektrische en elektronische schakelingen en het ontwikkelen van PCB-boards met behulp van zowel TINA als TINACloud. Dit boek is gericht op elektronica-ingenieurs, studenten elektronica/elektrotechniek aan technische hogescholen en universiteiten, postdoctorale studenten en onderzoekstudenten, leraren maar ook hobbyisten. Er worden vele geteste en werkende simulatievoorbeelden gegeven die de meeste gebieden van analoge en digitale elektrische/elektronische techniek bestrijken. Deze omvatten AC- en DC-schakelingen, diodes, zenerdiodes, transistorschakelingen, operationele versterkers, ladderdiagrammen, 3-fasige schakelingen, wederkerige inductie, gelijkrichterschakelingen, oscillatoren, actieve en passieve filterschakelingen, digitale logica, VHDL, MCU's, geschakelde voedingen, PCB-ontwerp, Fourier-reeksen, en spectrum. Lezers hoeven geen programmeerervaring te hebben, tenzij ze complexe MCU-schakelingen willen simuleren.Tijdelijke aanbieding:Incl. 1-jaar licentie van de TINACloud Basic Edition (t.w.v. € 29)Dit boek wordt geleverd met een gratis licentie van TINACloud Basic Edition (t.w.v. € 29) voor 1 jaar inclusief alle voorbeeldbestanden in dit boek. Uw persoonlijke licentiecode wordt u automatisch toegestuurd in een aparte e-mail onmiddellijk na succesvolle betaling.TINACloud is een krachtige, cloud-gebaseerde meertalige online schakelingen simulatie tool die in uw browser draait zonder enige installatie. Met TINACloud kunt u analoge, digitale, VHDL, Verilog, Verilog A & AMS, MCU en gemengde elektronische schakelingen analyseren en ontwerpen, waaronder ook SMPS, RF, communicatie, en opto-elektronische schakelingen en microcontroller applicaties testen in een gemengde schakelingen omgeving.

  € 49,95

  Leden € 44,96

 • Programming with STM32 Nucleo Boards

  Programming with STM32 Nucleo Boards

  STM32 Nucleo family of processors are manufactured by STMicroelectronics. These are low-cost ARM microcontroller development boards. This book is about developing projects using the popular Nucleo development board. In the early chapters of the book, the architecture of the Nucleo family is briefly described.Software development tools that can be used with the Nucleo boards such as the Mbed, Keil MDK, TrueSTUDIO, and the System Workbench are described briefly in later Chapters.The book covers many projects using most features of the STM32 Nucleo development boards where the full software listings for Mbed and System Workbench are given for every project. The projects range from simple flashing LEDs to more complex projects using modules and devices such as GPIO, ADC, DAC, I²C, LCD, analog inputs and others.In addition, several projects are given using the Nucleo Expansion Boards, including popular expansion boards such as solid-state relay, MEMS and environmental sensors, DC motor driver, Wi-Fi, and stepper motor driver.These Expansion Boards plug on top of the Nucleo development boards and simplify the task of project development considerably.Features of this book Learn the architecture of the STM32 microcontrollers Learn how to use the Nucleo development board in projects using Mbed and System Workbench Toolchains Learn how to use the Nucleo Expansion Boards with the Nucleo development boards UpdateThe Mbed compiler has been replaced with two software packages: The Mbed Studio and Keil Studio Cloud. Both of these software packages are free of charge and are available on the Internet. If you need assistance using the Keil Studio Cloud, please download the Guide below.

  € 34,95

  Leden € 31,46

 • Explore ATtiny Microcontrollers using C and Assembly Language

  Explore ATtiny Microcontrollers using C and Assembly Language

  Een diepgaande kijk op de 8-bit AVR-architectuur in ATtiny- en ATmega-microcontrollers, voornamelijk vanuit het oogpunt van software en programmeren. Verken de AVR-architectuur met behulp van C en assembleertaal in Microchip Studio (voorheen Atmel Studio) met ATtiny-microcontrollers. Leer de details van hoe AVR-microcontrollers intern werken, inclusief de interne registers en geheugenkaart van ATtiny-apparaten. Programmeer ATtiny microcontrollers met behulp van een Atmel-ICE programmer/debugger, of gebruik een goedkope hobbyprogrammer, of zelfs een Arduino Uno als programmer. De meeste codevoorbeelden kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Microchip Studio AVR simulator. Leer programma's schrijven voor ATtiny microcontrollers in assembleertaal. Zie hoe assembleertaal wordt omgezet in machinecode-instructies door het assembler-programma. Ontdek hoe programma's geschreven in de programmeertaal C eindigen als assembleertaal en uiteindelijk als machinecode-instructies. Gebruik de Microchip Studio debugger in combinatie met een hardware USB programmer/debugger om assembly en C taalprogramma's te testen, of gebruik de Microchip Studio AVR simulator. DIP verpakte ATtiny microcontrollers worden in dit deel gebruikt voor eenvoudig gebruik op elektronische breadboards, voornamelijk gericht op de ATtiny13(A) en ATtiny25/45/85. Leer over instructietiming en klokken in AVR-microcontrollers met behulp van ATtiny-apparaten. Ben je op weg om een AVR-expert te worden met geavanceerde debugging- en programmeervaardigheden.

  € 37,95

  Leden € 34,16

 • Python 3 Programming and GUIs

  Python 3 Programming and GUIs

  Dit is de tweede editie van een boek gericht op ingenieurs, wetenschappers en hobbyisten die met behulp van grafische gebruikersinterfaces pc's willen koppelen aan hardwareprojecten. Desktop- en webgebaseerde toepassingen worden behandeld. De gebruikte programmeertaal is Python 3, een van de populairste talen op de markt: snelheid van programmeren is een belangrijk kenmerk.Het boek is herzien en bijgewerkt met de nadruk op het gemak waarmee de gebruiker praktische ontwerpen kan maken – een tekstverwerker is alles wat nodig is om Python-programma's te maken.Hardware-interfacing wordt gerealiseerd met behulp van een Arduino Uno als externe slaaf. Een volledige beschrijving en broncode van de communicatie-interface wordt in het boek gegeven. De slave biedt digitale en analoge in- en uitgangen. Meerdere Uno's kunnen in één project worden opgenomen, waarbij alle besturingscode in Python is geschreven en op een PC draaitEén project omvat een PIC-microcontroller met code die met de Uno in de PIC kan worden geladen. De webapplicaties en server zijn allemaal in Python geïmplementeerd zodat u via het internet toegang heeft tot uw elektronische hardware. De Raspberry Pi-computer kan worden gebruikt als webserver.Een inleidend hoofdstuk is voorzien om u op weg te helpen met het gebruik van Linux. Het boek is geschreven voor gebruik met Debian of varianten waaronder Mint of Ubuntu. Alle programma's in het boek zijn vrij beschikbaar, klaar om te gebruiken en mee te experimenteren door middel van een download van Elektor.

  € 34,95

  Leden € 31,46

 • Get Started with the MAX78000FTHR Development Board

  Get Started with the MAX78000FTHR Development Board

  Build your own AI microcontroller applications from scratchThe MAX78000FTHR from Maxim Integrated is a small development board based on the MAX78000 MCU. The main usage of this board is in artificial intelligence applications (AI) which generally require large amounts of processing power and memory. It marries an Arm Cortex-M4 processor with a floating-point unit (FPU), convolutional neural network (CNN) accelerator, and RISC-V core into a single device. It is designed for ultra-low power consumption, making it ideal for many portable AI-based applications.This book is project-based and aims to teach the basic features of the MAX78000FTHR. It demonstrates how it can be used in various classical and AI-based projects. Each project is described in detail and complete program listings are provided. Readers should be able to use the projects as they are, or modify them to suit their applications. This book covers the following features of the MAX78000FTHR microcontroller development board: Onboard LEDs and buttons External LEDs and buttons Using analog-to-digital converters I²C projects SPI projects UART projects External interrupts and timer interrupts Using the onboard microphone Using the onboard camera Convolutional Neural Network

  € 32,95

  Leden € 29,66

 • Sale -67% Get Started with the SensorTile.box

  Get Started with the SensorTile.box

  STmicroelectronics’ wireless IoT & wearable sensor development kit‘SensorTile.box’ is a portable multi-sensor circuit board housed in a plastic box and developed by STMicroelectronics. It is equipped with a high-performance 32-bit ARM Cortex-M4 processor with DSP and FPU, and various sensor modules, such as accelerometer, gyroscope, temperature sensor, humidity sensor, atmospheric pressure sensor, microphone, and so on. SensorTile.box is ready to use with wireless IoT and Bluetooth connectivity that can easily be used with an iOS or Android compatible smartphone, regardless of the level of expertise of the users. SensorTile.box is shipped with a long-life battery and all the user has to do is connect the battery to the circuit to start using the box.The SensorTile.box can be operated in three modes: Basic mode, Expert mode, and Pro mode. Basic mode is the easiest way of using the box since it is pre-loaded with demo apps and all the user has to do is choose the required apps and display or plot the measured data on a smartphone using an app called STE BLE Sensor. In Expert mode users can develop simple apps using a graphical wizard provided with the STE BLE Sensor. Pro mode is the most complex mode allowing users to develop programs and upload them to the SensorTile.box.This book is an introduction to the SensorTile.box and includes the following: Brief specifications of the SensorTile.box; description of how to install the STE BLE Sensor app on an iOS or Android compatible smartphone required to communicate with the box. Operation of the SensorTile.box in Basic mode is described in detail by going through all of the pre-loaded demo apps, explaining how to run these apps through a smartphone. An introduction to the Expert mode with many example apps developed and explained in detail enabling users to develop their own apps in this mode. Again, the STE BLE Sensor app is used on the smartphone to communicate with the SensorTile.box and to run the developed apps. The book then describes in detail how to upload the sensor data to the cloud. This is an important topic since it allows the sensor measurements to be accessed from anywhere with an Internet connection, at any time. Finally, Pro mode is described in detail where more experienced people can use the SensorTile.box to develop, debug, and test their own apps using the STM32 open development environment (STM32 ODE). The Chapter explains how to upload the developed firmware to the SensorTile.box using several methods. Additionally, the installation and use of the Unicleo-GUI package is described with reference to the SensorTile.box. This PC software package enables all of the SensorTile.box sensor measurements to be displayed or plotted in real time on the PC.

  € 29,95€ 9,95

  Leden identiek

 • Ontwikkel je eigen Bluetooth Low Energy toepassingen (+ GRATIS nRF52840 USB-dongle)

  Develop your own Bluetooth Low Energy Applications

  voor Raspberry Pi, ESP32 en nRF52 met Python, Arduino and Zephyr Bluetooth Low Energy (BLE) radiochips zijn alomtegenwoordig, van Raspberry Pi tot gloeilampen. BLE is een uitgebreide technologie met een uitgebreide specificatie, maar de basis is vrij toegankelijk. Een progressieve en systematische aanpak zal u ver leiden in het onder de knie krijgen van deze draadloze communicatietechniek, die essentieel is voor het werken in low power scenario's. In dit boek leert u hoe u: Ontdek BLE-apparaten in de buurt door naar hun advertenties te luisteren. Uw eigen advertentiegegevens voor BLE-apparaten kunt maken. Maak verbinding met BLE-apparaten zoals hartslagmeters en nabijheidsmelders. Maak veilige verbindingen met BLE-apparaten met encryptie en authenticatie. BLE service- en profielspecificaties begrijpen en implementeren. Reverse-engineer een BLE-apparaat met een bedrijfseigen implementatie en bestuur het met je eigen software. Zorg ervoor dat je BLE-apparaten zo weinig mogelijk stroom verbruiken. Dit boek leert je de kneepjes van het BLE programmeren met Python en de Bleak bibliotheek op een Raspberry Pi of PC, met C++ en NimBLE-Arduino op Espressif's ESP32 ontwikkelborden, en met C op een van de ontwikkelborden die ondersteund worden door het Zephyr real-time besturingssysteem, zoals Nordic Semiconductor's nRF52 borden. Ter inleiding met een zeer kleine hoeveelheid theorie, zult u code ontwikkelen vanaf het begin. Nadat u dit boek hebt voltooid, weet u genoeg om uw eigen BLE-toepassingen te maken.

  € 39,95

  Leden € 35,96

 • Bijna uitverkocht The LTspice XVII Simulator

  Würth The LTspice XVII Simulator

  Commands and Applications With more than 20 million users worldwide, LTspice XVII is the industry's definitive electronic simulation software. The pure power, speed and accuracy of its simulations and its robustness make it an irreplaceable tool. This book is both an exhaustive operating manual for the latest version and an invaluable collection of examples and procedures with nearly 700 illustrations, covering everything from initially getting to grips with LTspice XVII to its exact application and extensive use. It will probably answer every question that's likely to arise during training. All commands and definitions are detailed and classified by topic to make referencing the LTSpice XVII knowledge fast and easy.

  € 49,00

  Leden € 44,10

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.