E-books

166 producten

 • 303 circuits (EN) | E-book

  Elektor Digital 303 circuits (EN) | E-book

  Like its predecessors in the 300 series of electronics projects books, 303 Circuits is aimed at the active electronics enthusiast, professional or amateur. Since the series was started in the early 1980s, many thousands of readers have found in these books that new approach, new concept, or new circuit they were looking for. In 303 Circuits you will find new ideas, new concepts and new circuits covering the gamut of electronics. The book is arranged in subject sections to make it easier for you to find the circuit or idea you are looking for.

  € 16,95

  Leden € 13,56

 • Zonne-energie (E-book)

  Elektor Digital Zonne-energie (E-book)

  1 review

  Dit praktijkboek richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in de techniek, de planning, de opbouw en het mogelijke rendement van zonnestroominstallaties. Het boek bevat veel nuttige informatie, van de principes van het genereren van stroom uit zonlicht via de dimensionering van leidingen, de werking van omvormers, laadregelaars en accu's tot en met de beschrijving van complete autonome of netgekoppelde fotovoltaïsche generatoren. Zowel de leek als de (meer of minder ervaren) elektrotechnicus kan dit boek ook als leidraad gebruiken bij de aansluiting van een generator op het elektriciteitsnet conform de voorschriften van de netbeheerder. Het boek bevat bovendien wetenswaardigheden over veiligheidsbepalingen en over de belasting door een deugdelijke constructie van fotovoltaïsche generatoren. Ontwerp, planning en montage worden aan de hand van een groot aantal illustraties gedetailleerd en op een ook voor leken begrijpelijke wijze behandeld. Bovendien geeft het boek waardevolle informatie over de kosten en eventuele opbrengst van zonnestroomgeneratoren. Tenslotte bevat dit boek een overzicht van belangrijke internet-sites waar u gratis software kunt downloaden voor het ontwerp en de dimensionering van netgekoppelde en autonome fotovoltaïsche installaties. U hoeft dus geen kostbare PC-programmatuur aan te schaffen!

  € 17,50

  Leden € 14,00

 • Getting Started with ESPHome (E-book)

  Elektor Digital Getting Started with ESPHome (E-book)

  Espressif's ESP8266 en ESP32 microcontrollers hebben doe-het-zelf domotica naar de massa's gebracht. Echter, niet iedereen is even handig in het programmeren van deze microcontrollers met Espressif's C/C++ SDK, de Arduino core, of MicroPython. Dit is waar ESPHome tot zijn recht komt: met dit project programmeert u uw microcontroller niet, maar configureert u hem.Dit boek laat zien hoe u uw eigen domotica-apparaten kunt maken met ESPHome op een ESP32-microcontrollerbord. U leert hoe u allerlei elektronische componenten kunt combineren en complexe gedragingen kunt automatiseren. Uw apparaten kunnen volledig autonoom werken, en via Wi-Fi verbinding maken met uw domotica gateways zoals Home Assistant of MQTT broker.Aan het eind van dit boek zult u in staat zijn om uw eigen aangepaste domotica-apparaten te maken op de manier die u wilt. Dankzij ESPHome en de ESP32 ligt dit binnen ieders handbereik. Opzetten van een ESPHome-ontwikkelomgeving en maken van onderhoudbare configuraties Gebruik knoppen en LED's Een zoemer laten klinken en melodietjes afspelen Metingen uitlezen van verschillende soorten sensoren Communiceer over een korte afstand met NFC, infrarood licht, en Bluetooth Low Energy Toon informatie op verschillende soorten displays Download de software en bekijk de errata voor het boek op GitHubhttps://github.com/koenvervloesem/Getting-Started-with-ESPHome

  € 24,95

  Leden € 19,96

 • 37 Natuurkunde projecten met Arduino (E-book)

  Elektor Digital 37 Natuurkunde projecten met Arduino (E-book)

  37 Natuurkunde projecten met Arduino (E-Book) Dit boekje is gericht op leerlingen en natuurkunde docenten in het voortgezet onderwijs. Met voorbeelden op verschillende gebieden van de fysica, geeft het aan hoe een populair microprocessor platform als Arduino toegepast kan worden in het natuurkunde practicum. We passen Arduino onder andere toe als nauwkeurig meetinstrument, zodat metingen uitgewerkt kunnen worden in een spread sheet. Hoewel enige handigheid niet overbodig is, kunnen de beschreven experimenten kunnen ook uitstekend thuis worden uitgevoerd. In dat opzicht wil dit boek met name bij de jeugd de interesse wekken voor de toepassing van microprocessoren. In de hobbysfeer is dat niet alleen een zinvolle tijdsbesteding, maar bovenal interessant en leuk. Veiligheid staat uiteraard voorop bij het doen van experimenten. Energie, licht en warmte zijn onuitputtelijke bronnen, maar ze kunnen ook gevaar opleveren. Voor dit boek geldt dan ook het motto: Eerst denken, dan doen. Bijbehorende hardware pakket binnenkort leverbaar

  € 17,95

  Leden € 14,36

 • Basiscursus Elektronica (E-BOOK)

  Elektor Digital Basiscursus Elektronica (E-BOOK)

  Er zijn talloze diepgravende elektronica-leerboeken op de markt. We noemen er hier slechts één: ‘The Art of Electronics’, dat onder de titel ‘Elektronica, kunst en kunde’ in vier delen bij Elektor is verschenen. Wie echter elektronicakennis voor “dagelijks gebruik” wil hebben, zit op zo’n wetenschappelijk verantwoorde verhandeling waarschijnlijk helemaal niet te wachten. Laat staan op een beschrijving van de meest exotische componenten of elke denkbare variant van een principiële schakeling.Indien dit ook voor u geldt, dan is dit boek voor u bestemd: voor de middelbare scholier en voor de hobbyist die zich meer wil verdiepen in de elektronica. En dus voor iedereen die een korte, begrijpelijke en bovenal betaalbare inleiding tot dit interessante vakgebied wenst. Deze ‘Basiscursus Elektronica’ maakt u vertrouwd met de analoge (laagfrequent-)techniek, letterlijk de basis van alle elektronica.

  € 19,95

  Leden € 15,96

 • Learning Python with Raspberry Pi (E-book)

  Elektor Digital Learning Python with Raspberry Pi (E-book)

  This book is about teaching the Python programming language using the Raspberry Pi 4 computer. The book makes an introduction to Raspberry Pi 4 and then teaches Python with the topics: variables, strings, arrays, matrices, tuples, lists, dictionaries, user functions, flow of control, printing, keyboard input, graphics, GUI, object oriented programming and many more topics. The book is aimed for beginners, students, practising engineers, hobbyists, and for anyone else who may want to learn to program in Python. The book includes many example programs and case studies. All the example programs and case studies have been tested fully by the author and are all working. The example programs aim to teach the various programming concepts of Python. The case studies cover the use of Python in the analysis and design of electronic circuits. Some of the case study topics are: Resistor colour code identification Resistive potential divider circuits Resistive attenuator design Zener diode voltage regulator design RC and RLC transient circuits Circuit frequency response Saving data on external memory stick Mesh and node circuit analysis using matrices Resonance in RLC circuits Transistor Biasing analysis Transistor amplifier design Design of active filters Interfacing hardware with GPIO, I²C and SPI Using Wi-Fi with Python and TCP/IP and UDP programs Using Bluetooth from Python Full program listings of all the programs used in the book are available at the Elektor website of the book. Readers should be able just to copy and use these programs in their Raspberry Pi projects without any modifications.

  € 29,95

  Leden € 23,96

 • High-End Buizenversterkers 2 (E-book)

  Elektor Digital High-End Buizenversterkers 2 (E-book)

  Niemand twijfelt er aan dat buizenversterkers een opmerkelijk mooi geluid produceren. Ze klinken levendig, diep en doortekend; het klankbeeld is zeer aangenaam en dynamisch schijnen ze nagenoeg geen beperkingen te kennen.Via een systematisch theoretisch onderzoek gaat de auteur na waardoor deze fraaie eigenschappen ontstaan. Hij ontwikkelt nieuwe modellen voor versterkerbuizen en transformatoren, waardoor het mogelijk wordt om op voorhand, tijdens het ontwerp, al te bepalen wat de eigenschappen van de buizenversterker worden. De koppeling tussen eindbuizen en de uitgangstransformator wordt diepgaand gemodelleerd. Daarbij ontstaan nieuwe inzichten in een uitzonderlijk soort vervorming: de dynamische dempingsfactor vervorming (DDFD). Via rekenmodellen in het complexe domein worden vooral de eigenschappen in de grenzen van het hoorbare gebied (tussen 20 Hz en 20 kHz) onderzocht en ontstaan stabiliteitsvoorwaarden waar de versterker minstens aan moet voldoen. In versterkers wordt vaak tegenkoppeling toegepast, die uitgebreid wordt gemodelleerd en waarvan de gehoorsmatige gevolgen diepgaand worden besproken.Vervolgens wordt een fraaie selectie van bijzondere buizenversterkers besproken. Kenmerkend in dit boek is dat de auteur niet alleen technisch schrijft, maar verhalend laat zien dat het ontwikkelen van buizenversterkers ook ingrijpt in je dagelijkse leven; zelfs het nut van patenten wordt besproken. Samenvattend: nieuwe theorieën en oplossingen voor een perfecte audiokwaliteit met buizenversterkers. Zowel de zelfbouwer als diegene die kennis en inzicht wil verwerven zal dit boek met plezier ter hand nemen.

  € 27,95

  Leden € 22,36

 • The CAN Bus Companion (E-book)

  Elektor Digital The CAN Bus Companion (E-book)

  Projects with Arduino Uno & Raspberry Pi with Examples for the MCP2515 CAN Bus Interface ModuleThis book details the use of the Arduino Uno and the Raspberry Pi 4 in practical CAN bus based projects. Using either the Arduino Uno or the Raspberry Pi with off-the-shelf CAN bus interface modules considerably ease developing, debugging, and testing CAN bus based projects.This book is written for students, practicing engineers, enthusiasts, and for everyone else wanting to learn more about the CAN bus and its applications. The book assumes that the reader has some knowledge of basic electronics. Knowledge of the C and Python programming languages and programming the Arduino Uno using its IDE and Raspberry Pi will be useful, especially if the reader intends to develop microcontroller-based projects using the CAN bus.The book should be a useful source of reference material for anyone interested in finding answers to questions such as: What bus systems are available for the automotive industry? What are the principles of the CAN bus? How can I create a physical CAN bus? What types of frames (or data packets) are available in a CAN bus system? How can errors be detected in a CAN bus system and how dependable is a CAN bus system? What types of CAN bus controllers exist? How do I use the MCP2515 CAN bus controller? How do I create 2-node Arduino Uno-based CAN bus projects? How do I create 3-node Arduino Uno-based CAN bus projects? How do I set the acceptance masks and acceptance filters? How do I analyze data on the CAN bus? How do I create 2-node Raspberry Pi-based CAN bus projects? How do I create 3-node Raspberry Pi-based CAN bus projects?

  € 24,95

  Leden € 19,96

 • Explore ATtiny Microcontrollers using C and Assembly Language (E-book)

  Elektor Digital Explore ATtiny Microcontrollers using C and Assembly Language (E-book)

  Een diepgaande kijk op de 8-bit AVR-architectuur in ATtiny- en ATmega-microcontrollers, voornamelijk vanuit het oogpunt van software en programmeren. Verken de AVR-architectuur met behulp van C en assembleertaal in Microchip Studio (voorheen Atmel Studio) met ATtiny-microcontrollers. Leer de details van hoe AVR-microcontrollers intern werken, inclusief de interne registers en geheugenkaart van ATtiny-apparaten. Programmeer ATtiny microcontrollers met behulp van een Atmel-ICE programmer/debugger, of gebruik een goedkope hobbyprogrammer, of zelfs een Arduino Uno als programmer. De meeste codevoorbeelden kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Microchip Studio AVR simulator. Leer programma's schrijven voor ATtiny microcontrollers in assembleertaal. Zie hoe assembleertaal wordt omgezet in machinecode-instructies door het assembler-programma. Ontdek hoe programma's geschreven in de programmeertaal C eindigen als assembleertaal en uiteindelijk als machinecode-instructies. Gebruik de Microchip Studio debugger in combinatie met een hardware USB programmer/debugger om assembly en C taalprogramma's te testen, of gebruik de Microchip Studio AVR simulator. DIP verpakte ATtiny microcontrollers worden in dit deel gebruikt voor eenvoudig gebruik op elektronische breadboards, voornamelijk gericht op de ATtiny13(A) en ATtiny25/45/85. Leer over instructietiming en klokken in AVR-microcontrollers met behulp van ATtiny-apparaten. Ben je op weg om een AVR-expert te worden met geavanceerde debugging- en programmeervaardigheden.

  € 29,95

  Leden € 23,96

 • Compendium Elektrotechniek (PDF)

  Elektor Digital Compendium Elektrotechniek (PDF)

  Bent u altijd al op zoek geweest naar een handig naslagwerk op het gebied van elektrotechniek en elektronica? Een boek waarin alles te vinden is wat in de dagelijkse praktijk voor hobby, studie of werk nodig is? Dan hoeft u niet langer verder te zoeken. U heeft namelijk gevonden wat u zoekt: Compendium Elektrotechniek (en elektronica). Met dit boek haalt u een grote diversiteit aan praktische kennis in huis. Alles wat u ooit beheerst heeft en waarvan u weet dat het ergens te vinden moet zijn, is nu terug te vinden in één boekwerk!Compendium Elektrotechniek is samengesteld door studenten en docenten van de Universiteit Twente. In het boek komen zowel theorie als praktijk aan bod. In het theoretische deel komen wiskunde, informatica, fysica, meettechniek, signaal- en systeemtheorie en elektronica aan de orde. Het praktische deel is onderverdeeld in de hoofdstukken componenten, audio/video en voedingen. Het is een verzameling informatie die regelmatig van pas komt voor iedereen die met elektrotechniek te maken heeft. Van pinouts van stekkers en IC's tot kleurcodes van weerstanden en schema's van spanningsregelaars.

  € 29,95

  Leden € 23,96

 • Motor Control – Projects met Arduino & Raspberry Pi (E-book)

  Elektor Digital Motor Control - Projects met Arduino & Raspberry Pi (E-book)

  Dit boek gaat over gelijkstroom elektromotoren en hun gebruik in Arduino en Raspberry Pi Zero W gebaseerde projecten. Het boek bevat veel geteste en werkende projecten waarbij elk project de volgende sub-rubrieken heeft: Titel van het project Beschrijving van het project Blok diagram schakelschema Projectassemblage Volledige programmalijst van het project Volledige beschrijving van het programma De projecten in het boek behandelen de standaard gelijkstroommotoren, stappenmotoren, servomotoren, en mobiele robots. Het boek is bedoeld voor studenten, hobbyisten en iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van microcontroller-gebaseerde projecten met behulp van de Arduino Uno of de Raspberry Pi Zero W.Een van de leuke kenmerken van dit boek is dat het complete projecten geeft voor het op afstand besturen van een mobiele robot vanaf een mobiele telefoon, met zowel de Arduino Uno als de Raspberry Pi Zero W ontwikkelborden. Deze projecten zijn ontwikkeld met behulp van zowel Wi-Fi als de Bluetooth connectiviteit met de mobiele telefoon. Lezers moeten in staat zijn om een robot vooruit, achteruit, linksom of rechtsom te laten draaien door eenvoudige commando's te sturen vanaf een mobiele telefoon. De volledige programmalijsten van alle projecten en de gedetailleerde programmabeschrijvingen worden in het boek gegeven. Gebruikers zouden de projecten moeten kunnen gebruiken zoals ze worden gepresenteerd, of ze aan hun eigen behoeften moeten kunnen aanpassen.

  € 24,95

  Leden € 19,96

 • PLC Programming with the Raspberry Pi and the OpenPLC Project (E-book)

  Elektor Digital PLC Programming with the Raspberry Pi and the OpenPLC Project (E-book)

  Inleiding in PLC-programmering met OpenPLC, de eerste volledig open-source Programmable Logic Controller op de Raspberry Pi, en Modbus-voorbeelden met Arduino Uno en ESP8266PLC programmeren is heel gebruikelijk in de industrie en de huisautomatisering. Dit boek beschrijft hoe de Raspberry Pi 4 kan worden gebruikt als een programmeerbare logische controller. Voordat hij u meeneemt in het programmeren, begint de auteur met de software-installatie op de Raspberry Pi en de PLC-editor op de PC, gevolgd door een beschrijving van de hardware.Daarna vindt u interessante voorbeelden in de verschillende programmeertalen die voldoen aan de IEC 61131-3 standaard. In deze handleiding wordt ook in detail uitgelegd hoe u de PLC-editor gebruikt en hoe u de programma's op de Raspberry Pi laadt en uitvoert. Alle IEC-talen worden uitgelegd met voorbeelden, beginnend met LD (Ladder Diagram) over ST (Structured Control Language) tot SFC (Special Function Chart). Alle voorbeelden kunnen worden gedownload van de website van de auteur.Netwerken krijgt ook grondige aandacht. De Arduino Uno en de ESP8266 worden geprogrammeerd als ModbusRTU of ModbusTCP modules om toegang te krijgen tot externe periferie, het uitlezen van sensoren en het schakelen van elektrische belastingen. I/O schakelingen die voldoen aan de 24 V industriestandaard kunnen ook interessant zijn voor de lezer.Het boek eindigt met een overzicht van commando's voor ST en LD. Na het lezen van het boek zal de lezer in staat zijn om zijn eigen controllers te maken met de Raspberry Pi.

  € 27,95

  Leden € 22,36

 • Programming with Node-RED (E-book)

  Elektor Digital Programming with Node-RED (E-book)

  Het Internet of Things (IoT) wordt een belangrijk toepassingsgebied voor embedded systemen. Als gevolg daarvan raken steeds meer mensen geïnteresseerd in het leren van embedded ontwerpen en programmeren. Technische hogescholen en universiteiten stappen af van de oude 8- en 16-bits microcontrollers en introduceren 32-bits embedded microcontrollers in hun curricula. Veel IoT-toepassingen vragen om precisie, een hoge verwerkingskracht en een laag stroomverbruik.Geproduceerd door IBM, Node-RED is een open-source visuele editor voor het bedraden van het internet der dingen. Node-RED wordt geleverd met een groot aantal nodes om een veelheid aan taken aan te kunnen. De benodigde nodes worden geselecteerd en samengevoegd om een bepaalde taak uit te voeren. Node-RED is gebaseerd op flow-type programmering waarbij nodes worden geconfigureerd en samengevoegd om een toepassingsprogramma te vormen. Er zijn nodes voor het uitvoeren van complexe taken, waaronder webtoegang, Twitter, E-mail, HTTP, Bluetooth, MQTT, het aansturen van GPIO-poorten, enz. Een bijzonder prettig aspect van Node-RED is dat de programmeur niet hoeft te leren hoe hij complexe programma's moet schrijven. Een e-mail kan bijvoorbeeld worden verzonden door eenvoudigweg nodes samen te voegen en slechts een paar regels code te schrijven.Het doel van dit boek is om te leren hoe Node-RED kan worden gebruikt in projecten. Het belangrijkste hardware platform dat gebruikt wordt bij de meeste projecten in dit boek is de Raspberry Pi 4. Er zijn hoofdstukken opgenomen om te laten zien hoe Node-RED ook kan worden gebruikt met Arduino Uno, ESP32 DevKitC, en de ESP8266 NodeMCU microcontroller ontwikkelborden.

  € 32,50

  Leden € 26,00

 • Control Your Home with Raspberry Pi (E-book)

  Elektor Digital Control Your Home with Raspberry Pi (E-book)

  Secure, Modular, Open-Source and Self-Sufficient Ever since the Raspberry Pi was introduced, it has been used by enthusiasts to automate their homes. The Raspberry Pi is a powerful computer in a small package, with lots of interfacing options to control various devices. This book shows you how you can automate your home with a Raspberry Pi. You’ll learn how to use various wireless protocols for home automation, such as Bluetooth, 433.92 MHz radio waves, Z-Wave, and Zigbee. Soon you’ll automate your home with Python, Node-RED, and Home Assistant, and you’ll even be able to speak to your home automation system. All this is done securely, with a modular system, completely open-source, without relying on third-party services. You’re in control of your home, and no one else. At the end of this book, you can install and configure your Raspberry Pi as a highly flexible home automation gateway for protocols of your choice, and link various services with MQTT to make it your own system. This DIY (do it yourself) approach is a bit more laborious than just installing an off-the-shelf home automation system, but in the process, you can learn a lot, and in the end, you know exactly what’s running your house and how to tweak it. This is why you were interested in the Raspberry Pi in the first place, right? Turn your Raspberry Pi into a reliable gateway for various home automation protocols. Make your home automation setup reproducible with Docker Compose. Secure all your network communication with TLS. Create a video surveillance system for your home. Automate your home with Python, Node-RED, Home Assistant and AppDaemon. Securely access your home automation dashboard from remote locations. Use fully offline voice commands in your own language. Download the software and view the errata for the book on GitHub.

  € 32,50

  Leden € 26,00

 • Python 3 for Science and Engineering Applications (E-book)

  Elektor Digital Python 3 for Science and Engineering Applications (E-book)

  Learn to use Python productively in real-life scenarios at work and in everyday life If you have mastered the basics of Python and are wanting to explore the language in more depth, this book is for you. By means of concrete examples used in different applications, the book illustrates many aspects of programming (e.g. algorithms, recursion, data structures) and helps problem-solving strategies. Including general ideas and solutions, the specifics of Python and how these can be practically applied are discussed. Python 3 for Science and Engineering Applications includes: practical and goal-oriented learning basic Python techniques modern Python 3.6+ including comprehensions, decorators and generators complete code available online more than 40 exercises, solutions documented online no additional packages or installation required, 100% pure Python Topics cover: identifying large prime numbers and computing Pi writing and understanding recursive functions with memorisation computing in parallel and utilising all system cores processing text data and encrypting messages comprehending backtracking and solving Sudokus analysing and simulating games of chance to develop optimal winning strategies handling genetic code and generating extremely long palindromes Download the software on GitHub.

  € 24,95

  Leden € 19,96

 • Build Your Own Multifunctional 4-Axis CNC Machine (E-book)

  Elektor Digital Build Your Own Multifunctional 4-Axis CNC Machine (E-book)

  Plot, Cut, Drill, Mill and Laser with the Z99This book covers the construction, hardware, software, and operation of the Z99 – CNC machine. This is a multifunctional 4-axis machine for home construction.The capabilities of the Z99 machine include: large-format schematic plotting PCB plotting with etch-resist pens schematic plotting with conductive-ink pens letter cutting out of vinyl paper cutting PCB/substrate drilling PCB/substrate milling text milling laser engraving laser cutting of solder paste masks By making the support software available as freeware, readers of the book are challenged and encouraged to develop new applications for the Z99.The machine would not be of much use if the user has no option to create suitable files for the designs in mind. A large part of this book is dedicated to creating source files in a variety of freeware software packages, including Inkscape, DesignSpark PCB, KiCad, and FlatCAM.The book is also useful for readers keen to comprehend and then master the basic structure of HPGL, Gerber, Drill, and G-code files, as well as to have a go at deciphering them using software.

  € 24,95

  Leden € 19,96

 • C Programming with Arduino (E-BOOK)

  Elektor Digital C Programming with Arduino (E-BOOK)

  Technologie verandert voortdurend. Elk jaar komen er nieuwe microcontrollers beschikbaar. Het enige dat hetzelfde is gebleven, is de programmeertaal C waarmee deze microcontrollers worden geprogrammeerd. Wil je deze standaardtaal leren om microcontrollers te programmeren, dan is dit boek iets voor jou! Arduino is het hardwareplatform dat gebruikt wordt om de programmeertaal C te leren, aangezien Arduino boards wereldwijd verkrijgbaar zijn en de populaire AVR microcontrollers van Atmel bevatten.Atmel Studio wordt gebruikt als ontwikkelomgeving voor het schrijven van C-programma's voor AVR-microcontrollers. Het is een volledig geïntegreerde ontwikkelingsomgeving (IDE) die gebruik maakt van de GCC C-softwaretools voor AVR-microcontrollers en is gratis te downloaden.In één oogopslag: Start met leren programmeren vanaf het eerste hoofdstuk Er is geen programmeerervaring nodig Leer door te doen – typ en draai de voorbeeldprogramma's Een leuke manier om de programmeertaal C te leren Ideaal voor elektronische hobbyisten, studenten en ingenieurs die de programmeertaal C willen leren in een embedded omgeving op AVR-microcontrollers Gebruik de gratis volledige Atmel Studio IDE-software voor Windows Schrijf C-programma's voor 8-bit AVR-microcontrollers zoals op de Arduino Uno- en MEGA-boards De voorbeeldcode draait op Arduino Uno en Arduino MEGA 2560 boards en kan worden aangepast om op andere AVR microcontrollers of boards te draaien Gebruik de AVR Dragon programmer / debugger in combinatie met Atmel Studio om C-programma's te debuggen

  € 33,95

  Leden € 27,16

 • CAN en EOBD in de autotechniek (E-BOOK)

  Elektor Digital CAN en EOBD in de autotechniek (E-BOOK)

  Elektronische systemen in een voertuig worden steeds belangrijker. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende milieu- en veiligheidseisen en de wensen ten aanzien van het comfort. Dit leidt niet alleen tot een toename van het aantal regeleenheden (tot 80 stuks in een enkel voertuig) maar deze regeleenheden, die vaak van verschillende leveranciers zijn, moeten ook met elkaar communiceren. Vanaf 2008 is het voor nieuwe voertuigen die voor typegoedkeuring worden aangeboden, verplicht om ten aanzien van emissiegerelateerde storingen via de CAN-bus met een externe diagnosetester te communiceren, volgens een door Europese regelgeving vastgestelde norm. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de opbouw en werking van het CAN-protocol, gezien vanuit zowel de software als de hardware. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de opbouw van een CAN-bericht, de prioriteitsregeling en de fysieke verbinding. Behalve de CAN-bus komt ook EOBD via de CAN-bus uitgebreid aan de orde: hoe werkt EOBD, en welke diagnostische gegevens zijn met behulp van een diagnosetester toegankelijk. De ‘rode draad’ wordt gevormd door de regelgeving van de Europese Unie en de internationale ISO- en SAE-normen. Deze regelgeving en normen moeten er voor zorgen dat de milieubelasting tot een minimum wordt beperkt en een milieugerelateerde storing snel gesignaleerd (en gerepareerd) wordt. Na het doorlezen en bestuderen van de inhoud wordt de CAN-bus en de diagnose via de CAN-bus voor iedereen inzichtelijk; de hobbyist die een CAN-bericht wil begrijpen en eventueel een eigen CAN-bussysteem wil opzetten, de sleutelaar die de storingen van zijn eigen voertuig wil uitlezen en repareren, maar ook de professionele diagnosetechnicus die een lastige fout moet opsporen. Daarnaast kunnen studenten en ontwikkelaars van CAN- en EOBD-applicaties door bestuderen en vooral experimenteren een basis leggen voor eigen toepassingen.

  € 28,95

  Leden € 23,16

 • Arduino in Control (3e versie) E-book

  Elektor Digital Arduino in Control (3e versie) E-book

  Physical Computing met het Arduino-platformDit leerboek over het Arduino-platform is uniek en brengt u stap voor stap van beginner tot gevorderde Arduino-gebruiker. Er wordt duidelijk in uitgelegd waarom en waardoor toepassingen werken, ondersteund door gedetailleerde afbeeldingen in kleur. Er is slechts een geringe elektronische basiskennis vereist, omdat de benodigde hardware uitgebreid wordt besproken. Het laatste gedeelte van dit boek bevat een degelijke theoretische verdieping, zodat u een krachtig naslagwerk achter de hand houdt.Er bestond in het Nederlands nog geen lesboek over dit platform. De didactische opbouw is zodanig dat de vereiste abstracte kennis wordt uitgelegd aan de hand van toepasbare en actuele praktijkvoorbeelden. De meeste toepassingen zijn gericht op ‘physical computing’, dat is de interactie tussen sensoren, actoren, elektronica en software. Hierdoor is het boek ook geschikt voor technisch beroepsonderwijs, o.a. voor de richting mechatronica.De opbouw van het boek is als volgt: Algemene introductie microcontrollers. Informatie over het Arduino-platform. Oefeningen met uitleg aan de hand van 21 voorbeelden. Praktijkvoorbeelden met uitleg aan de hand van 5 voorbeelden. Theoretische verdieping van de software en hardware. Praktische elektronicaschema´s. Alle software-voorbeelden in het boek zijn als download beschikbaar.Over de auteur:Marc Friedheim is docent aan de Leidse Instrumentmakers School, een school voor precisietechniek. Hij geeft daar o.a. les in ‘physical computing’. Hier leert hij zijn studenten hoe ze fijnmechanische constructies kunnen besturen en regelen d.m.v. embedded software, een combinatie van elektronica en software.

  € 29,95

  Leden € 23,96

 • ESP32 & ESP8266 Compilatie (E-Book)

  Elektor Digital ESP32 & ESP8266 Compilatie (E-Book)

  De ESP8266 van Espressif is een Wi-Fi microchip met volledige TCP/IP stack en functionaliteit van een microcontroller. Het heeft indruk gemaakt in de maker community met zijn lage prijs.Maar veel ontwikkelaars waren ontevreden over het hoge stroomverbruik van de ESP8266. De ESP32, uitgerust met een ULP (Ultra Low Power) coprocessor, biedt hiervoor een oplossing.Dit E-Book bevat een aantal projecten met ESP32 & ESP8266 en een interview met de CEO Teo Swee Ann van Espressif. Artikels Lichtkrant met ESP-12F, 512 LED’s via WiFi aansturen VFD-klok met ESP32, met nauwkeurige internettijd Zuinige ESP32, de programmering van de ULP-coprocessor DCF77-emulator met ESP8266, internettijd vervangt draadloze tijd WiFi desktop-thermostaat, flexibele en programmeerbare temperatuurregeling Timers voor de WiFi desktop-thermostaat, zeven kanalen met atoomprecisie Zwitsers zakmes voor microcontrollers, PlatformIO als universeel programmeertool ESP8266 USB-programmeer-adapter voor de Espressif-modules ESP-01 en ESP-012 De ESP8266 op het Android I/O-board, zelf nieuwe firmware flashen Weerdisplay, actuele weersinformatie op een kleuren-LCD GoNotify, een flexibele IoT sensor-interface. Join the bubble! CV-monitor met ESP8266, domotica voor de overgang naar duurzame energie MicroPython en het pyboard, van een knipperende LED naar … een knipperende LED aan een webserver De grote broer van de ESP8266, de eerste stappen met de ESP32 en de Arduino-IDE RGBDigit klok, een kleurrijk 7-segment-display voor uw data WLAN voor microcontrollers, besturen met de ESP8266 De terugkeer van de Wi-Fi-besturingskaart, apparatuur bedienen met uw smartphone Compact en autonoom WLAN, handig gebruik van de ESP8266 zonder MCU

  € 7,50

  Leden € 6,00

 • Starten met Internet of Things (E-BOOK)

  Elektor Digital Starten met Internet of Things (E-BOOK)

  Internet of Things (alles aan het internet) is een trend die zich niet meer laat keren. We willen alles in huis met onze mobiel of tablet doen, van Facebook tot TV kijken, van lichten bedienen tot de temperatuur in de gaten houden. In dit boek laten we in 35 leuke en handige projecten zien hoe u op eenvoudige wijze zelf een Internet of Things systeem kunt aanleggen. We gaan in op de hardware (de perfecte combinatie van Raspberry Pi en Arduino) en de software om bediening via internet mogelijk te maken. We maken gebruik van Wi-Fi en radioverbindingen zodat er geen kabels dwars door uw huis hoeven. Wanneer u deze projecten maakt heeft u een compleet Internet of Things systeem waarmee u van alles in uw huis kunt bedienen en bekijken. Bijvoorbeeld of er post in de brievenbus ligt en of de auto in de garage staat. U kunt op vanaf de bank het licht aandoen en het alarm bedienen. Door de heldere uitleg kunt u de projecten eenvoudig aanpassen om bijvoorbeeld uw koffiezetautomaat of tv op afstand aan te zetten. Via de index vindt u gemakkelijk creatieve projecten die als voorbeeld kunnen dienen, zodat u zelfstandig alles met het internet kunt verbinden. Alle project software kan gratis van de Elektor website gedownload worden. Dit unieke boek mag niet in uw collectie ontbreken!  IoT software - Bert van Dam (Grootte: 44.74 MB)  Inhoudsopgave Internet of Things (Grootte: 0.02 MB)

  € 25,95

  Leden € 20,76

 • 311 Schakelingen (E-BOOK)

  Elektor Digital 311 Schakelingen (E-BOOK)

  311 Schakelingen is het twaalfde boek uit de gerenommeerde 300-reeks van Elektor. Dat betekent ook dit keer weer een onuitputtelijke bron van inspiratie voor elke elektronicus, hobbyist of professional, en een boek dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken! 311 Schakelingen bevat een ruime collectie schakelingen, ideeën, tips en trucs op alle denkbare terreinen van de elektronica: audio en video, hobby en modelbouw, hoogfrequenttechniek, huis en tuin, meten en testen, microprocessor, PC-hard- en software, voedingen en acculaders, en natuurlijk een rubriek 'diversen' voor alles wat niet in een van de andere rubrieken past. Het boek biedt complete oplossingen voor talloze problemen, of de aanzet voor eigen ontwikkelingen. 311 Schakelingen is samengesteld uit de Halfgeleidergidsen van 2009, 2010 en 2011. De Halfgeleidergids is het jaarlijkse dubbeldikke juli/augustusnummer van het maandblad Elektor. Het boek is dus voor een groot deel gebaseerd op inzendingen van lezers van Elektor, aangevuld met bijdragen uit het Elektor-lab.

  € 23,95

  Leden € 19,16

 • Moderne High-End buizenversterkers (E-book)

  Elektor Digital Moderne High-End buizenversterkers (E-book)

  met ringkern-uitgangstranformatoren Buizenversterkers vormen voor velen het neusje van de zalm, wanneer het gaat om de versterking van audiosignalen. De combinatie van klassieke techniek met moderne componenten heeft geleid tot een ware revival van de buizenversterker. De toepassing van de in de afgelopen 15 jaar door de auteur ontwikkelde 'ringkern-uitgangstransformatoren' heeft daar mede toe bijgedragen. Opvallend aan deze transformatoren zijn vooral het extreem grote frequentie bereik en de geringe lineaire en niet-lineaire vervormingen. Het hoe en waarom van de transformator wordt op verschillende niveaus uitgelegd, beginnend bij inleidende begripsvorming en eindigende bij complete wiskundige beschrijvingen, waarbij ook de samenwerking van de transformator met de buizen en de luidspreker centraal staat. Naast de beschrijving van schematuur en zelfbouw van eenvoudig na te bouwen moderne high-end buizenversterkers met een uitgangsvermogen van 10 tot 100 Watt, worden bijzondere buizenversterkers met ringkerntransformatoren besproken: innovatieve oplossingen voor perfecte audiokwaliteit. Zowel de zelfbouwer als degene die kennis en inzicht wil verwerven in de complexe materie van transformatoren, buizenversterkers en audiosignaalverwerking zal dit boek met plezier ter hand nemen.

  € 27,95

  Leden € 22,36

 • Arduino 8-bit Sound Generation (E-book)

  Elektor Digital Arduino 8-bit Sound Generation (E-book)

  David Cuartielles (1974, Zaragoza, Spanje) is een telecommunicatie-ingenieur. In 2000 ontwikkelde hij de net-art The Wake Interactive, een web-versie van Finnegans Wake, de klassieker van James Joyce, die hem naar K3 leidde, de kunst- en communicatieschool van de Malmö Universiteit, Zweden. Co-auteur van het bekende Arduino-platform voor elektronische prototyping sinds 2005, is David doorgegaan met het ontwikkelen van nieuwe boards en leermiddelen die het toepassingsgebied van Arduino’s uitbreiden. Als onderdeel van zijn outreach-activiteiten, werkt David samen met Elektor door het leveren van didactisch gedreven artikelen. Arduinonext is een initiatief van een team specialisten op het gebied van elektronica en microcontrollers met als doel iedereen te helpen die zich in de wereld van de technologie wil begeven en het bekende Arduino-platform wil gebruiken om de volgende stap in de elektronica te zetten. We streven ernaar om u de nodige kennis en ervaring bij te brengen voor het ontwikkelen van uw eigen elektronica toepassingen, interactie met de omgeving, het meten van fysieke parameters, het verwerken ervan en het uitvoeren van de nodige controle acties. Dit is de eerste titel in de ‘Hands-On’ serie waarin mede-oprichter van het Arduino-platform, David Cuartielles, het programmeren van het board introduceert, en demonstreert hoe je een 8-bit Sound Generator.

  € 4,95

  Leden € 3,96

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.