E-books (–20% voor leden)

326 producten


 • Raspberry Pi Compilation 2 (EN) | E-book

  Elektor Digital Raspberry Pi Compilation 2 (EN) | E-book

  This e-book contains a selection of Raspberry Pi articles published in Elektor Magazine between May 2016 and May 2018 and packs them into one convenient PDF document. This 155-page compilation is crammed with ideas, tips, URLs, comments, tweaks, software, hardware, diagrams, explanations, programs, PCB layouts and much more. Guaranteed to be an entertaining and stimulating read, it will keep you, and your RPi occupied for days!

  € 7,50

  Leden € 6,00

 • Raspberry Pi Compilatie 2 (PDF)

  Elektor Digital Raspberry Pi Compilatie 2 (PDF)

  Dit 155 pagina's tellende E-Book staat bol van de ideeën, uitleg, tips, diagrammen, programma's, PCB layouts en meer. Genoeg voor informatief, inspirerend en stimulerend leesplezier! Dit E-Book (PDF) bevat een selectie van Raspberry Pi-artikelen die tussen mei 2016 en mei 2018 in Elektor Magazine zijn gepubliceerd.

  € 7,50

  Leden € 6,00

 • C Programming on Raspberry Pi (E-book)

  Elektor Digital C Programming on Raspberry Pi (E-book)

  De Raspberry Pi wordt van oudsher geprogrammeerd met Python. Hoewel dit een zeer krachtige taal is, zijn veel programmeurs er wellicht niet mee bekend. C daarentegen is misschien wel de meest gebruikte programmeertaal en alle embedded microcontrollers kunnen ermee worden geprogrammeerd.De taal C wordt op de meeste technische hogescholen en universiteiten onderwezen en bijna alle technische studenten zijn vertrouwd met het gebruik ervan bij hun projecten. Dit boek gaat over het gebruik van de Raspberry Pi met C om een reeks hardware-gebaseerde projecten te ontwikkelen. Twee van de meest populaire C bibliotheken, wiringPi en pigpio worden gebruikt.Het boek begint met een inleiding in C en de meeste studenten en nieuwkomers zullen dit hoofdstuk van onschatbare waarde vinden. Het boek bevat veel projecten, waaronder het gebruik van Wi-Fi en Bluetooth om communicatie met smartphones tot stand te brengen.Er zijn veel sensor- en hardware-gebaseerde projecten opgenomen. Zowel wiringPi als pigpio bibliotheken worden gebruikt in alle projecten. Complete programma lijsten worden gegeven met volledige uitleg. Alle projecten zijn volledig getest en werken.De volgende hardware-gebaseerde projecten zijn opgenomen in het boek: Sensoren gebruiken LCD's gebruiken I²C- en SPI-bussen Seriële communicatie Multitasking Externe en timer interrupts Gebruik Wi-Fi Webservers Communiceren met smartphones Bluetooth Gegevens naar de cloud sturen Programmalijsten van alle Raspberry Pi-projecten die in dit boek zijn ontwikkeld, zijn beschikbaar op de Elektor-website. Lezers kunnen deze programma's downloaden en in hun projecten gebruiken. Ze kunnen ze ook aanpassen aan hun eigen toepassingen.

  € 29,95

  Leden € 23,96

 • PID-based Practical Digital Control with Raspberry Pi and Arduino Uno (E-book)

  Elektor Digital PID-based Practical Digital Control with Raspberry Pi and Arduino Uno (E-book)

  The Arduino Uno is an open-source microcontroller development system encompassing hardware, an Integrated Development Environment (IDE), and a vast number of libraries. It is supported by an enormous community of programmers, electronic engineers, enthusiasts, and academics. The libraries in particular really smooth Arduino programming and reduce programming time. What’s more, the libraries greatly facilitate testing your programs since most come fully tested and working.The Raspberry Pi 4 can be used in many applications such as audio and video media devices. It also works in industrial controllers, robotics, games, and in many domestic and commercial applications. The Raspberry Pi 4 also offers Wi-Fi and Bluetooth capability which makes it great for remote and Internet-based control and monitoring applications.This book is about using both the Raspberry Pi 4 and the Arduino Uno in PID-based automatic control applications. The book starts with basic theory of the control systems and feedback control. Working and tested projects are given for controlling real-life systems using PID controllers. The open-loop step time response, tuning the PID parameters, and the closed-loop time response of the developed systems are discussed together with the block diagrams, circuit diagrams, PID controller algorithms, and the full program listings for both the Raspberry Pi and the Arduino Uno.The projects given in the book aim to teach the theory and applications of PID controllers and can be modified easily as desired for other applications. The projects given for the Raspberry Pi 4 should work with all other models of Raspberry Pi family.The book covers the following topics: Open-loop and closed-loop control systems Analog and digital sensors Transfer functions and continuous-time systems First-order and second-order system time responses Discrete-time digital systems Continuous-time PID controllers Discrete-time PID controllers ON-OFF temperature control with Raspberry Pi and Arduino Uno PID-based temperature control with Raspberry Pi and Arduino Uno PID-based DC motor control with Raspberry Pi and Arduino Uno PID-based water level control with Raspberry Pi and Arduino Uno PID-based LED-LDR brightness control with Raspberry Pi and Arduino Uno

  € 29,95

  Leden € 23,96

 • Raspberry Pi Kompilation 2 (DE) | E-book

  € 7,50

  Leden € 6,00

 • Control Your Home with Raspberry Pi (E-book)

  Elektor Digital Control Your Home with Raspberry Pi (E-book)

  Secure, Modular, Open-Source and Self-Sufficient Ever since the Raspberry Pi was introduced, it has been used by enthusiasts to automate their homes. The Raspberry Pi is a powerful computer in a small package, with lots of interfacing options to control various devices. This book shows you how you can automate your home with a Raspberry Pi. You’ll learn how to use various wireless protocols for home automation, such as Bluetooth, 433.92 MHz radio waves, Z-Wave, and Zigbee. Soon you’ll automate your home with Python, Node-RED, and Home Assistant, and you’ll even be able to speak to your home automation system. All this is done securely, with a modular system, completely open-source, without relying on third-party services. You’re in control of your home, and no one else. At the end of this book, you can install and configure your Raspberry Pi as a highly flexible home automation gateway for protocols of your choice, and link various services with MQTT to make it your own system. This DIY (do it yourself) approach is a bit more laborious than just installing an off-the-shelf home automation system, but in the process, you can learn a lot, and in the end, you know exactly what’s running your house and how to tweak it. This is why you were interested in the Raspberry Pi in the first place, right? Turn your Raspberry Pi into a reliable gateway for various home automation protocols. Make your home automation setup reproducible with Docker Compose. Secure all your network communication with TLS. Create a video surveillance system for your home. Automate your home with Python, Node-RED, Home Assistant and AppDaemon. Securely access your home automation dashboard from remote locations. Use fully offline voice commands in your own language. Download the software and view the errata for the book on GitHub.

  € 32,50

  Leden € 26,00

 • Compilation 2 Raspberry Pi (PDF)

  Elektor Digital Compilation 2 Raspberry Pi (PDF)

  Téléchargez ici la version numérique de la compilation 2 Raspberry Pi : 30 articles parus dans le magazine Elektor ! Après l'achat, le lien de téléchargement restera disponible dans votre compte. Avec ce document PDF, vous découvrirez le monde de Raspberry Pi sur votre ordinateur, votre tablette tactile ou votre téléphone.

  € 7,50

  Leden € 6,00

 • Raspberry Pi Full Stack (E-book)

  Elektor Digital Raspberry Pi Full Stack (E-book)

  Dit boek neemt u mee op een wervelende tour van full-stack web applicatie ontwikkeling met behulp van Raspberry Pi. U leert hoe u een applicatie vanaf de grond kunt opbouwen. U zult ervaring en kennis opdoen van technologieën waaronder: Het Linux-besturingssysteem en de commandoregel. De programmeertaal Python. De Raspberry Pi General Purpose Input Output pins (GPIOs). De Nginx webserver. Flask Python microkader voor webtoepassingen. JQuery en CSS voor het maken van gebruikersinterfaces. Omgaan met tijdzones. Creëren van grafieken met Plotly en Google Charts. Gegevensregistratie met Google Sheet. Applets ontwikkelen met IFTTT. Het beveiligen van uw applicatie met SSL. Sms-berichten ontvangen op je telefoon met Twilio. Dit boek leert u ook hoe u een draadloze Arduino-sensorknooppunt op afstand kunt instellen en er gegevens van kunt verzamelen. Uw Raspberry Pi webapplicatie zal in staat zijn om Arduino node data te verwerken op dezelfde manier als het data verwerkt van zijn onboard sensor. Raspberry Pi Full Stack leert u veel vaardigheden die essentieel zijn voor het bouwen van Web- en Internet of Things-toepassingen. De applicatie die u in dit project zult bouwen, is een platform waarop u kunt uitbreiden. Dit is slechts het begin van wat je kunt doen met een Raspberry Pi en de software en hardware componenten die je zult leren kennen. Dit boek wordt ondersteund door de auteur via een speciale discussieruimte.

  € 32,95

  Leden € 26,36

 • PID-basierte digitale Regelungstechnik mit Raspberry Pi und Arduino Uno (PDF)

  Elektor Digital PID-basierte digitale Regelungstechnik mit Raspberry Pi und Arduino Uno (PDF)

  Der Arduino Uno ist ein Open-Source-Mikrocontroller-Entwicklungssystem, das Hardware, eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) und eine Vielzahl von Bibliotheken umfasst. Es wird von einer riesigen Gemeinschaft von Programmierern, Elektronikern, Enthusiasten und Akademikern unterstützt. Insbesondere die Bibliotheken erleichtern die Programmierarbeit und reduzieren die Entwicklungszeiten, da sie das Erstellen von Programmen erheblich erleichtern. Der Raspberry Pi 4 kann in vielen Projekten wie Audio- und Videoanwendungen, aber auch in Industriesteuerungen, Robotik, Spielen usw. eingesetzt werden. Dazu bietet er auch WiFi- und Bluetooth-Fähigkeiten, wodurch er sich zudem hervorragend für internetbasierte Steuerungs- und Überwachungsanwendungen eignet. In diesem Buch werden sowohl der Raspberry Pi 4 als auch der Arduino Uno in PID-basierten automatischen Steuerungsanwendungen eingesetzt. Nach einer grundlegenden Theorie der Regelsysteme werden funktionierende und getestete Projekte zur Steuerung realer Systeme mit PID-Reglern vorgestellt. Die Open-Loop-Eigenschaften, die Abstimmung der PID-Parameter und das Closed-Loop-Zeitverhalten der Systeme werden zusammen mit Blockdiagrammen, Schaltplänen und PID-Regelalgorithmen ausführlich diskutiert. Vollständige Programme für den Raspberry Pi und den Arduino Uno runden die im Buch vorgestellten Projekte ab. Die Regelsysteme können problemlos auch auf andere Projekte angewendet werden und die für den Raspberry Pi 4 angegebenen Programme sollten auch mit anderen Modellen der Raspberry Pi-Familie reibungslos funktionieren. Das Buch behandelt folgende Themen: Steuer- und Regelsysteme Analoge und digitale Sensoren Übertragungsfunktionen und zeitkontinuierliche Systeme Systemantwortfunktionen erster und zweiter Ordnung Zeitdiskrete digitale Systeme Zeitkontinuierliche PID-Regler Zeitdiskrete PID-Regler Zweipunkt-Temperaturregelung mit Raspberry Pi und Arduino Uno PID-basierte Temperaturregelung mit Raspberry Pi und Arduino Uno Motorsteuerung mit Raspberry Pi und Arduino Uno Wasserstandsregelung mit Raspberry Pi und Arduino Uno PID-basierte LED-Helligkeitsregelung mit Raspberry Pi und Arduino Uno

  € 29,80

  Leden € 23,84

 • Programming with Node-RED (E-book)

  Elektor Digital Programming with Node-RED (E-book)

  Het Internet of Things (IoT) wordt een belangrijk toepassingsgebied voor embedded systemen. Als gevolg daarvan raken steeds meer mensen geïnteresseerd in het leren van embedded ontwerpen en programmeren. Technische hogescholen en universiteiten stappen af van de oude 8- en 16-bits microcontrollers en introduceren 32-bits embedded microcontrollers in hun curricula. Veel IoT-toepassingen vragen om precisie, een hoge verwerkingskracht en een laag stroomverbruik. Geproduceerd door IBM, Node-RED is een open-source visuele editor voor het bedraden van het internet der dingen. Node-RED wordt geleverd met een groot aantal nodes om een veelheid aan taken aan te kunnen. De benodigde nodes worden geselecteerd en samengevoegd om een bepaalde taak uit te voeren. Node-RED is gebaseerd op flow-type programmering waarbij nodes worden geconfigureerd en samengevoegd om een toepassingsprogramma te vormen. Er zijn nodes voor het uitvoeren van complexe taken, waaronder webtoegang, Twitter, E-mail, HTTP, Bluetooth, MQTT, het aansturen van GPIO-poorten, enz. Een bijzonder prettig aspect van Node-RED is dat de programmeur niet hoeft te leren hoe hij complexe programma's moet schrijven. Een e-mail kan bijvoorbeeld worden verzonden door eenvoudigweg nodes samen te voegen en slechts een paar regels code te schrijven. Het doel van dit boek is om te leren hoe Node-RED kan worden gebruikt in projecten. Het belangrijkste hardware platform dat gebruikt wordt bij de meeste projecten in dit boek is de Raspberry Pi 4. Er zijn hoofdstukken opgenomen om te laten zien hoe Node-RED ook kan worden gebruikt met Arduino Uno, ESP32 DevKitC, en de ESP8266 NodeMCU microcontroller ontwikkelborden.

  € 32,50

  Leden € 26,00

 • Nucleo Boards Programming with the STM32CubeIDE (E-book)

  Elektor Digital Nucleo Boards Programming with the STM32CubeIDE (E-book)

  Hands-on in more than 50 projects STM32 Nucleo family of processors are manufactured by STMicroelectronics. These are low-cost ARM microcontroller development boards. This book is about developing projects using the popular STM32CubeIDE software with the Nucleo-L476RG development board. In the early Chapters of the book the architecture of the Nucleo family is briefly described. The book covers many projects using most features of the Nucleo-L476RG development board where the full software listings for the STM32CubeIDE are given for each project together with extensive descriptions. The projects range from simple flashing LEDs to more complex projects using modules, devices, and libraries such as GPIO, ADC, DAC, I²C, SPI, LCD, DMA, analogue inputs, power management, X-CUBE-MEMS1 library, DEBUGGING, and others. In addition, several projects are given using the popular Nucleo Expansion Boards. These Expansion Boards plug on top of the Nucleo development boards and provide sensors, relays, accelerometers, gyroscopes, Wi-Fi, and many others. Using an expansion board together with the X-CUBE-MEMS1 library simplifies the task of project development considerably. All the projects in the book have been tested and are working. The following sub-headings are given for each project: Project Title, Description, Aim, Block Diagram, Circuit Diagram, and Program Listing for the STM32CubeIDE. In this book you will learn about STM32 microcontroller architecture; the Nucleo-L476RG development board in projects using the STM32CubeIDE integrated software development tool; external and internal interrupts and DMA; DEBUG, a program developed using the STM32CubeIDE; the MCU in Sleep, Stop, and in Standby modes; Nucleo Expansion Boards with the Nucleo development boards. What you need a PC with Internet connection and a USB port; STM32CubeIDE software (available at STMicroelectronics website free of charge) the project source files, available from the book’s webpage hosted by Elektor; Nucleo-L476RG development board; simple electronic devices such as LEDs, temperature sensor, I²C and SPI chips, and a few more; Nucleo Expansion Boards (optional).

  € 34,95

  Leden € 27,96

 • 45 Elektronik-Projekte für den Raspberry Pi (E-book)

  Elektor Digital 45 Elektronik-Projekte für den Raspberry Pi (E-book)

  45 Elektronik-Projekte für den Raspberry Pi (E-book)

  € 29,80

  Leden € 23,84

 • FreeRTOS for ESP32-Arduino (E-book)

  Elektor Digital FreeRTOS for ESP32-Arduino (E-book)

  Programmeren van embedded systemen is moeilijk vanwege de beperkte middelen en de beperkte debugging-faciliteiten. Waarom zou u uw eigen Real-Time Operating System (RTOS) en uw eigen applicatie ontwikkelen als de bewezen FreeRTOS software vrij beschikbaar is? Waarom niet beginnen met een gevalideerde basis? Iedere software-ontwikkelaar weet dat je een moeilijk probleem in kleinere moet verdelen om het te overwinnen. Door gebruik te maken van afzonderlijke preëmptieve taken en FreeRTOS-communicatiemechanismen wordt een schone scheiding van functies bereikt binnen de gehele toepassing. Dit resulteert in veilige en onderhoudbare ontwerpen.Praktiserende ingenieurs en studenten kunnen zowel dit boek als de ESP32 Arduino-omgeving gebruiken om in een comfortabel tempo in FreeRTOS-concepten te duiken. De goed georganiseerde tekst stelt u in staat elk concept onder de knie te krijgen voordat u aan het volgende hoofdstuk begint. Praktische broodplankexperimenten en schema's zijn inbegrepen om de lessen thuis te brengen. Ervaring is de beste leermeester.Elk hoofdstuk bevat oefeningen om uw kennis te testen. De behandeling van de FreeRTOS Application Programming Interface (API) is volledig voor de ESP32 Arduino-omgeving. U kunt wat u leert toepassen op andere FreeRTOS-omgevingen, waaronder Espressif's ESP-IDF. De broncode is beschikbaar op GitHub. Met al deze hulpmiddelen zit u aan het stuur als het tijd is om uw volgende ubercoole ESP32-project te ontwikkelen.Wat u zult leren: Hoe preëmptief roosteren werkt binnen FreeRTOS De Arduino-opstart 'loopTask' Bericht wachtrijen FreeRTOS-timers en de IDLE-taak De semafoor, mutex, en hun verschillen De mailbox en zijn toepassing Realtime taakprioriteiten en het effect ervan Interrupt interactie en gebruik met FreeRTOS Que sets Taken melden met gebeurtenissen Gebeurtenisgroepen Kritieke secties Taak lokale opslag De gatekeeper taak

  € 32,50

  Leden € 26,00

 • PLC Programming with the Raspberry Pi and the OpenPLC Project (E-book)

  Elektor Digital PLC Programming with the Raspberry Pi and the OpenPLC Project (E-book)

  Inleiding in PLC-programmering met OpenPLC, de eerste volledig open-source Programmable Logic Controller op de Raspberry Pi, en Modbus-voorbeelden met Arduino Uno en ESP8266PLC programmeren is heel gebruikelijk in de industrie en de huisautomatisering. Dit boek beschrijft hoe de Raspberry Pi 4 kan worden gebruikt als een programmeerbare logische controller. Voordat hij u meeneemt in het programmeren, begint de auteur met de software-installatie op de Raspberry Pi en de PLC-editor op de PC, gevolgd door een beschrijving van de hardware.Daarna vindt u interessante voorbeelden in de verschillende programmeertalen die voldoen aan de IEC 61131-3 standaard. In deze handleiding wordt ook in detail uitgelegd hoe u de PLC-editor gebruikt en hoe u de programma's op de Raspberry Pi laadt en uitvoert. Alle IEC-talen worden uitgelegd met voorbeelden, beginnend met LD (Ladder Diagram) over ST (Structured Control Language) tot SFC (Special Function Chart). Alle voorbeelden kunnen worden gedownload van de website van de auteur.Netwerken krijgt ook grondige aandacht. De Arduino Uno en de ESP8266 worden geprogrammeerd als ModbusRTU of ModbusTCP modules om toegang te krijgen tot externe periferie, het uitlezen van sensoren en het schakelen van elektrische belastingen. I/O schakelingen die voldoen aan de 24 V industriestandaard kunnen ook interessant zijn voor de lezer.Het boek eindigt met een overzicht van commando's voor ST en LD. Na het lezen van het boek zal de lezer in staat zijn om zijn eigen controllers te maken met de Raspberry Pi.

  € 27,95

  Leden € 22,36

 • KiCad 6 Like A Pro (Bundle) E-book

  Elektor Digital KiCad 6 Like A Pro (Bundle) E-book

  Getting started with the world?s best open-source PCB tool + Mastering PCB design with real-world projects. A manual so complete we had to put it in two books! The latest iteration of KiCad, the world?s best free-to-use Printed Circuit Board tool, is packed with features usually found only in expensive commercial CAD tools. This modern, cross-platform application suite built around schematic and design editors, with auxiliary applications is a stable and mature PCB tool. KiCad 6 is a perfect fit for electronic engineers and hobbyists. Here are the most significant improvements and features in KiCad 6, both over and under the hood: Modern user interface, completely redesigned from earlier versions Improved and customizable electrical and design rule checkers Theme editor allowing you to customize KiCad on your screen Ability to import projects from Eagle, CADSTART, and more Enhanced bus handling Full control over the presentation of information by the layout editor Filters define selectable elements Enhanced interactive router helps you draw single tracks and differential pairs with precision New or enhanced tools to draw tracks, measure distances, tune track lengths, etc. Enhanced tool for creating filled zones Easy data exchange with other CAD applications Realistic ray-tracing capable 3D viewer Huge community of contributors that make KiCad better every day Rich repositories of symbol, footprint, and 3D shape libraries The first book KiCad 6 Like A Pro ? Fundamentals and Projects will teach you to use KiCad through a practical approach. It will help you become productive quickly and start designing your own boards. Example projects (e.g., a simple breadboard power supply and a PCBA 4×8×8 LED matrix array) illustrate the basic features of KiCad, even if you have no prior knowledge of PCB design. The author describes the entire workflow from schematic entry to the intricacies of finalizing the files for PCB production and offers sound guidance on the process. Further full-fledged projects, of incremental difficulty, will be presented in a second book, together with a variety of advanced recipes. The second book KiCad 6 Like A Pro ? Projects, Tips and Recipes will help you practice your new KiCad 6 skills by challenging you in a series of two real-world projects, supported by a comprehensive set of recipes with detailed instructions on how to achieve a variety of simple and complex tasks.

  € 65,95

  Leden € 52,76

 • Arduino & Co ? Messen, Schalten und Tüfteln (PDF)

  Elektor Digital Arduino & Co – Messen, Schalten und Tüfteln (PDF)

  Pfiffige Lösungen mit Arduino Pro Mini und ATmega328-Boards Mit einem einfachen Arduino Pro Mini Board und ein paar weiteren Bauteilen lassen sich heute für wenig Geld Projekte realisieren, die vor 20 oder 30 Jahren noch undenkbar waren oder ein kleines Vermögen gekostet hätten. Von einfachen LED-Effekten bis zur Ladestation – die den Akku auf Herz und Nieren prüft – ist in diesem Buch vieles dabei. Als Mikrocontroller dient bei allen beschriebenen Projekten der ATmega328, der mit seinen 20 Ein- und Ausgangsleitungen unzählige Möglichkeiten zum Messen, Schalten und Steuern bietet. Mit einem 7-Segment-Display und ein paar Widerständen lässt sich daraus z. B. ein Voltmeter bauen oder mittels NTC ein Thermometer. Die Arduino-Plattform bietet dabei die perfekte Entwicklungsumgebung zum Programmieren der Boards. Neben den ganz konkreten Projekten soll das Buch aber auch das nötige Wissen vermitteln, um eigene Ideen zu realisieren. Wie misst man was? Welches ist der geeignete Transistor, um verschiedene Verbraucher zu schalten? Wann ist man mit einem IC besser bedient, oder wie schaltet man Netzspannung? Auch batteriebetriebene Projekte mit LilyPad sind ausführlich thematisiert. Ebenso vielerlei Motoren, vom einfachen Gleichstrommotor bis zum Schrittmotor. Sensoren sind ein weiteres spannendes Thema. Nur zwei Beispiele: Mit einem winzigen Bauteil lässt sich tatsächlich messen, dass der Luftdruck am Fußboden höher ist als auf Tischhöhe. Mit einem simplen Infrarot-Empfänger kann man ausgedienten Fernbedienungen ein zweites Leben schenken und die Wohnung damit steuern.

  € 29,80

  Leden € 23,84

 • SDR Hands-on Book (E-book)

  Elektor Digital SDR Hands-on Book (E-book)

  De kortegolftechniek heeft een bijzondere aantrekkingskracht: Hij kan gemakkelijk grote afstanden overbruggen. Door kortegolfsignalen te weerkaatsen tegen de geleidende lagen van de ionosfeer, kunnen ze worden ontvangen op plaatsen voorbij de horizon en kunnen ze dus overal op aarde komen. Hoewel de technologie naar steeds hogere frequenties streeft en radio meestal op FM, DAB+, satelliet of internet wordt beluisterd, vereisen moderne transmissiewijzen een uitgebreide infrastructuur en zijn zij uiterst kwetsbaar. In geval van een wereldwijde stroomstoring is er niets belangrijker dan de kortegolf. Amateur radio is niet alleen een hobby, het is ook een noodradiosysteem! Elektor's SDR-Shield (SKU 18515) is een veelzijdige kortegolf ontvanger tot 30 MHz. Met behulp van een Arduino en de juiste software kunnen radiostations, morse signalen, SSB stations, en digitale signalen worden ontvangen.In dit boek beschrijft de succesvolle auteur en enthousiaste radioamateur Burkhard Kainka de moderne praktijk van software defined radio met behulp van het Elektor SDR Shield. Hij geeft niet alleen een theoretische achtergrond, maar legt ook tal van open source software tools uit.

  € 24,95

  Leden € 19,96

 • Getting Started with ESPHome (E-book)

  Elektor Digital Getting Started with ESPHome (E-book)

  Espressif's ESP8266 en ESP32 microcontrollers hebben doe-het-zelf domotica naar de massa's gebracht. Echter, niet iedereen is even handig in het programmeren van deze microcontrollers met Espressif's C/C++ SDK, de Arduino core, of MicroPython. Dit is waar ESPHome tot zijn recht komt: met dit project programmeert u uw microcontroller niet, maar configureert u hem.Dit boek laat zien hoe u uw eigen domotica-apparaten kunt maken met ESPHome op een ESP32-microcontrollerbord. U leert hoe u allerlei elektronische componenten kunt combineren en complexe gedragingen kunt automatiseren. Uw apparaten kunnen volledig autonoom werken, en via Wi-Fi verbinding maken met uw domotica gateways zoals Home Assistant of MQTT broker.Aan het eind van dit boek zult u in staat zijn om uw eigen aangepaste domotica-apparaten te maken op de manier die u wilt. Dankzij ESPHome en de ESP32 ligt dit binnen ieders handbereik. Opzetten van een ESPHome-ontwikkelomgeving en maken van onderhoudbare configuraties Gebruik knoppen en LED's Een zoemer laten klinken en melodietjes afspelen Metingen uitlezen van verschillende soorten sensoren Communiceer over een korte afstand met NFC, infrarood licht, en Bluetooth Low Energy Toon informatie op verschillende soorten displays Download de software en bekijk de errata voor het boek op GitHubhttps://github.com/koenvervloesem/Getting-Started-with-ESPHome

  € 24,95

  Leden € 19,96

 • Practical Audio DSP Projects with the ESP32 (E-book)

  Elektor Digital Practical Audio DSP Projects with the ESP32 (E-book)

  Easy and Affordable Digital Signal ProcessingThe aim of this book is to teach the basic principles of Digital Signal Processing (DSP) and to introduce it from a practical point of view using the bare minimum of mathematics. Only the basic level of discrete-time systems theory is given, sufficient to implement DSP applications in real time. The practical implementations are described in real time using the highly popular ESP32 DevKitC microcontroller development board. With the low cost and extremely popular ESP32 microcontroller, you should be able to design elementary DSP projects with sampling frequencies within the audio range. All programming is done using the popular Arduino IDE in conjunction with the C language compiler.After laying a solid foundation of DSP theory and pertinent discussions on the main DSP software tools on the market, the book presents the following audio-based sound and DSP projects: Using an I²S-based digital microphone to capture audio sound Using an I²S-based class-D audio amplifier and speaker Playing MP3 music stored on an SD card through an I²S-based amplifier and speaker Playing MP3 music files stored in ESP32 flash memory through an I²S-based amplifier and speaker Mono and stereo Internet radio with I²S-based amplifiers and speakers Text-to-speech output with an I²S-based amplifier and speaker Using the volume control in I²S-based amplifier and speaker systems A speaking event counter with an I²S-based amplifier and speaker An adjustable sinewave generator with I²S-based amplifier and speaker Using the Pmod I²S2 24-bit fast ADC/DAC module Digital low-pass and band-pass real-time FIR filter design with external and internal A/D and D/A conversion Digital low-pass and band-pass real-time IIR filter design with external and internal A/D and D/A conversion Fast Fourier Transforms (FFT)

  € 29,95

  Leden € 23,96

 • Develop your own Bluetooth Low Energy Applications (E-book)

  Elektor Digital Develop your own Bluetooth Low Energy Applications (E-book)

  Bluetooth Low Energy (BLE) radiochips zijn alomtegenwoordig, van Raspberry Pi tot gloeilampen. BLE is een uitgebreide technologie met een uitgebreide specificatie, maar de basis is vrij toegankelijk. Een progressieve en systematische aanpak zal u ver leiden in het onder de knie krijgen van deze draadloze communicatietechniek, die essentieel is voor het werken in low power scenario's. In dit boek leert u hoe u: Ontdek BLE-apparaten in de buurt door naar hun advertenties te luisteren. Uw eigen advertentiegegevens voor BLE-apparaten kunt maken. Maak verbinding met BLE-apparaten zoals hartslagmeters en nabijheidsmelders. Maak veilige verbindingen met BLE-apparaten met encryptie en authenticatie. BLE service- en profielspecificaties begrijpen en implementeren. Reverse-engineer een BLE-apparaat met een bedrijfseigen implementatie en bestuur het met je eigen software. Zorg ervoor dat je BLE-apparaten zo weinig mogelijk stroom verbruiken. Dit boek leert u de kneepjes van het programmeren van BLE met Python en de Bleak bibliotheek op een Raspberry Pi of PC, met C++ en NimBLE-Arduino op Espressif's ESP32 ontwikkelborden, en met C op een van de ontwikkelborden die worden ondersteund door het Zephyr real-time besturingssysteem, zoals Nordic Semiconductor's nRF52 borden. Ter inleiding met een zeer geringe hoeveelheid theorie, zult u direct vanaf het begin code ontwikkelen. Nadat u dit boek hebt voltooid, weet u genoeg om uw eigen BLE-toepassingen te maken.

  € 29,95

  Leden € 23,96

 • SPS-Programmierung mit dem Raspberry Pi und dem OpenPLC-Projekt (E-book)

  € 27,90

  Leden € 22,32

 • Raspberry Pi Pico W (E-book)

  Elektor Digital Raspberry Pi Pico W (E-book)

  Program, build, and master 60+ projects with the Wireless RP2040The Raspberry Pi Pico and Pico W are based on the fast, efficient, and low-cost dual-core ARM Cortex M0+ RP2040 microcontroller chip running at up to 133 MHz and sporting 264 KB of SRAM and 2 MB of Flash memory. Besides spacious memory, the Pico and Pico W offer many GPIO pins, and popular peripheral interface modules like ADC, SPI, I²C, UART, PWM, timing modules, a hardware debug interface, and an internal temperature sensor.The Raspberry Pi Pico W additionally includes an on-board Infineon CYW43439 Bluetooth and Wi-Fi chipset. At the time of writing this book, the Bluetooth firmware was not yet available. Wi-Fi is however fully supported at 2.4 GHz using the 802.11b/g/n protocols.This book is an introduction to using the Raspberry Pi Pico W in conjunction with the MicroPython programming language. The Thonny development environment (IDE) is used in all of the 60+ working and tested projects covering the following topics: Installing the MicroPython on Raspberry Pi Pico using a Raspberry Pi or a PC Timer interrupts and external interrupts Analogue-to-digital converter (ADC) projects Using the internal temperature sensor and external sensor chips Using the internal temperature sensor and external temperature sensor chips Datalogging projects PWM, UART, I²C, and SPI projects Using Bluetooth, WiFi, and apps to communicate with smartphones Digital-to-analogue converter (DAC) projects All projects are tried & tested. They can be implemented on both the Raspberry Pi Pico and Raspberry Pi Pico W, although the Wi-Fi-based subjects will run on the Pico W only. Basic programming and electronics experience are required to follow the projects. Brief descriptions, block diagrams, detailed circuit diagrams, and full MicroPython program listings are given for all projects.

  € 32,95

  Leden € 26,36

 • LoRaWAN-Knoten im IoT (PDF)

  Elektor Digital LoRaWAN-Knoten im IoT (PDF)

  Fertige und selbst aufgebaute Arduino-Knoten im TTN LoRaWAN hat sich als Kommunikationslösung im IoT hervorragend entwickelt. The Things Network (TTN) hat hierzu seinen Beitrag geleistet. Aktuell wird The Things Network auf The Things Stack Community Edition (TTS (CE)) aktualisiert. Die Cluster von TTN V2 werden gegen Ende 2021 geschlossen. Der Autor zeigt Ihnen die notwendigen Schritte, damit Sie in gewohnter Weise LoRaWAN-Knoten mit Hilfe von TTS (CE) betreiben und vielleicht auch das Netz der Gateways durch ein eigenes Gateway erweitern. Mittlerweile gibt es sogar für den mobilen Einsatz geeignete LoRaWAN-Gateways mit denen Sie über Ihr Mobiltelefon Verbindung zum TTN-Server aufbauen können. In diesem Buch werden eine Reihe kommerzieller und Arduino-basierter LoRaWAN-Knoten als auch neue, kostengünstige und für den Batteriebetrieb geeignete Hardware zum Aufbau autonomer LoRaWAN-Knoten vorgestellt. Die Registrierung von LoRaWAN-Knoten und Gateways im TTS (CE) sowie die Bereitstellung der erhobenen Daten über MQTT und die Visualisierung über Node-RED, Cayenne, Thingspeak und Datacake ermöglichen komplexe IoT-Projekte und völlig neue Anwendungen zu sehr geringen Kosten. Das vorliegende Buch versetzt Sie in die Lage, mit batteriebetriebenen Sensoren (LoRaWAN-Knoten) erfasste Daten drahtlos im Internet bereitzustellen und zu visualisieren. Sie lernen die Grundlagen für Smart-City- und IoT-Anwendungen, die beispielsweise die Messung von Luftqualität, Wasserständen, Schneehöhen, das Ermitteln von freien Parkfeldern (Smart Parking) und die intelligente Steuerung der Straßenbeleuchtung (Smart Lighting) u.a.m. ermöglichen.

  € 27,90

  Leden € 22,32

 • The CAN Bus Companion (E-book)

  Elektor Digital The CAN Bus Companion (E-book)

  Projects with Arduino Uno & Raspberry Pi with Examples for the MCP2515 CAN Bus Interface ModuleThis book details the use of the Arduino Uno and the Raspberry Pi 4 in practical CAN bus based projects. Using either the Arduino Uno or the Raspberry Pi with off-the-shelf CAN bus interface modules considerably ease developing, debugging, and testing CAN bus based projects.This book is written for students, practicing engineers, enthusiasts, and for everyone else wanting to learn more about the CAN bus and its applications. The book assumes that the reader has some knowledge of basic electronics. Knowledge of the C and Python programming languages and programming the Arduino Uno using its IDE and Raspberry Pi will be useful, especially if the reader intends to develop microcontroller-based projects using the CAN bus.The book should be a useful source of reference material for anyone interested in finding answers to questions such as: What bus systems are available for the automotive industry? What are the principles of the CAN bus? How can I create a physical CAN bus? What types of frames (or data packets) are available in a CAN bus system? How can errors be detected in a CAN bus system and how dependable is a CAN bus system? What types of CAN bus controllers exist? How do I use the MCP2515 CAN bus controller? How do I create 2-node Arduino Uno-based CAN bus projects? How do I create 3-node Arduino Uno-based CAN bus projects? How do I set the acceptance masks and acceptance filters? How do I analyze data on the CAN bus? How do I create 2-node Raspberry Pi-based CAN bus projects? How do I create 3-node Raspberry Pi-based CAN bus projects?

  € 24,95

  Leden € 19,96

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak account aan