ESP

55 producten


 • ESP32-C3-DevKitM-1

  Espressif ESP32-C3-DevKitM-1

  ESP32-C3-DevKitM-1 is een ontwikkelingsboard voor beginners, gebaseerd op de ESP32-C3-MINI-1, een module die zijn naam dankt aan zijn kleine afmetingen. Dit board beschikt over volledige Wi-Fi en Bluetooth LE functies. De meeste I/O-pinnen op de ESP32-C3-MINI-1 module zijn uitgesplitst naar de pin headers aan beide zijden van dit board voor eenvoudige interfacing. Ontwikkelaars kunnen randapparatuur aansluiten met jumper draden of de ESP32-C3-DevKitM-1 op een breadboard monteren. Specificaties ESP32-C3-MINI-1 ESP32-C3-MINI-1 is een universele Wi-Fi en Bluetooth LE combo-module die wordt geleverd met een PCB-antenne. Het hart van deze module is de ESP32-C3FN4, een chip met een embedded flash van 4 MB. Omdat de flash geïntegreerd is in de ESP32-C3FN4 chip, in plaats van in de module, heeft de ESP32-C3-MINI-1 een kleiner formaat. 5 V naar 3.3 V LDO Spanningsregelaar die een 5 V voeding omzet in 3,3 V. 5 V Power On LED Schakelt in wanneer de USB-voeding op het board wordt aangesloten. Pin Headers Alle beschikbare GPIO-pinnen (behalve de SPI-bus voor flash) zijn uitgesplitst naar de pin headers op het board. Zie voor details Header Block. Boot knop Downloadknop. Als je Boot ingedrukt houdt en dan op Reset drukt, start de modus Firmware Download voor het downloaden van firmware via de seriële poort. Micro-USB poort USB-interface. Voeding voor het board en de communicatie-interface tussen een computer en de ESP32-C3FN4 chip. Reset knop Druk op deze knop om het systeem opnieuw op te starten. USB-to-UART Bridge Single USB-UART bridge chip biedt overdrachtssnelheden tot 3 Mbps. RGB LED Adresseerbare RGB LED, aangestuurd door GPIO 8. Downloads ESP32-C3 Datasheet ESP32-C3-MINI-1 Datasheet ESP32-C3-DevKitM-1 Schematic ESP32-C3-DevKitM-1 PCB Layout ESP32-C3-DevKitM-1 Dimensions

  € 19,95

  Leden € 17,96

 •  -19% MakePython ESP32 Development Kit

  Elektor Bundles MakePython ESP32 Development Kit

  6 reviews

  Leer hoe je de ESP32 Microcontroller en het programmeren met MicroPython in je toekomstige projecten kunt gebruiken!Het (Engelstalige) projectboek, geschreven door de bekende Elektor auteur Dogan Ibrahim, bevat vele software- en hardware-gebaseerde projecten die speciaal voor de MakePython ESP32 ontwikkelkit ontwikkeld zijn. De kit wordt geleverd met verschillende LED's, sensoren, en actuatoren. De kit helpt je de basiskennis op te doen om eigen IoT projecten te maken.Alle volledig geëvalueerde projecten in het boek zijn voorzien van de bijgeleverde componenten. Elk project bevat een blokschema, een schakelschema, een volledige programmalijst, en een volledige programma beschrijving.Inbegrepen in de kit 1x MakePython ESP32 ontwikkelingsboard met kleuren LCD 1x Ultrasone afstandsmeter 1x Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor 1x Zoemer module 1x DS18B20 module 1x Infrarood module 1x Potentiometer 1x WS2812 module 1x Geluidssensor 1x Trilsensor 1x Module met lichtgevoelige weerstand 1x Puls sensor 1x Servo motor 1x USB kabel 2x Knop 2x Breadboard 45x Schakeldraad 10x Weerstand 330R 10x LED (Rood) 10x LED (Groen) 1x Projectboek (Engelstalig, 206 pagina's) Boek met 46 projectenLED Projecten Knipperende LED SOS knipperende LED Knipperende LED – met behulp van een timer Afwisselend knipperende LEDs Knopbediening De knippersnelheid van de LED's veranderen met drukknop onderbrekingen Chasing-LEDs Binaire teller met LEDs Kerstverlichting (willekeurig-knipperende 8 LEDs) Elektronische dobbelsteen Geluksdag van het week Projecten voor Pulsewidth Modulation (PWM) Genereer een PWM golfvorm van 1000 Hz met 50% duty cycle LED helderheid regelen Meten van de frequentie en duty cycle van een PWM golfvorm Melodieën maker Eenvoudig elektronisch orgel Servo motor besturing Servo motor DS18B20 thermometer Projecten voor analoog naar digitaal converteren (ADC) Voltmeter Plotten van de analoge ingangsspanning Interne temperatuursensor van de ESP32 Ohmmeter Lichtgevoelige weerstandsmodule Projecten voor digitaal naar analoog converteren (DAC) Opwekken van vaste spanningen Opwekken van een zaagtand-golf signaal Opwekken van een driehoek-golf signaal Golfvorm met willekeurige periode Genereren van een sinus-golf signaal Genereren van een nauwkeurig sinus-golf signaal met behulp van een timer interrupts Gebruik van het OLED Display Seconden teller Gebeurtenisteller DS18B20 digitale thermometer met OLED ON-OFF temperatuur regelaar Meten van temperatuur en luchtvochtigheid Ultrasone afstandsmeting Hoogte van een persoon (stadiometer) Hartslag (polsslag) meten Andere bij de set geleverde sensoren Diefstal alarm Met geluid geactiveerd licht Infrarood obstakel-vermijding met zoemer WS2812 RGB LED ring Tijdregistratie van temperatuur en luchtvochtigheid Netwerkprogrammering Wi-Fi scanner Bediening op afstand vanuit de Internet browser (met een smartphone of PC) – Webserver Temperatuur- en luchtvochtigheidsgegevens opslaan in de Cloud Werking met Low-PowerGebruik een timer om de processor te laten ontwaken

  € 79,95€ 64,95

  Leden identiek

 • RISC-V Assembly Language Programming using ESP32-C3 and QEMU (+ GRATIS ESP32 RISC-V Board)

  RISC-V Assembly Language Programming using ESP32-C3 and QEMU

  With the availability of free and open source C/C++ compilers today, you might wonder why someone would be interested in assembler language. What is so compelling about the RISC-V Instruction Set Architecture (ISA)? How does RISC-V differ from existing architectures? And most importantly, how do we gain experience with the RISC-V without a major investment? Is there affordable hardware available? The availability of the Espressif ESP32-C3 chip provides a way to get hands-on experience with RISC-V. The open sourced QEMU emulator adds a 64-bit experience in RISC-V under Linux. These are just two ways for the student and enthusiast alike to explore RISC-V in this book. The projects in this book are boiled down to the barest essentials to keep the assembly language concepts clear and simple. In this manner you will have “aha!” moments rather than puzzling about something difficult. The focus in this book is about learning how to write RISC-V assembly language code without getting bogged down. As you work your way through this tutorial, you’ll build up small demonstration programs to be run and tested. Often the result is some simple printed messages to prove a concept. Once you’ve mastered these basic concepts, you will be well equipped to apply assembly language in larger projects.

  € 39,95

  Leden € 35,96

 • WeMos D1 mini Pro – ESP8266 based WiFi Module

  WeMos D1 mini Pro ESP8266 based WiFi Module

  This mini WiFi board has 16 MB flash, external antenna connector and built-in ceramic antenna based on ESP8266EX. Features 11 digital input/output pins Interrupt/pwm/I²C/one-wire 1 analog input (3.2 V max input) 16 MB Flash External antenna connector Built-in ceramic antenna CP2104 USB-TO-UART IC Specifications Operating Voltage 3.3 V Digital I/O Pins 11 Analog Input Pins 1 (3.2 V max) Clock Speed 80/160 MHz Flash 16 MB Size 34.2 x 25.6 mm Weight 3 g Pin Configuration Pin Function ESP8266 Pin RX RXD RXD A0 Analog input, max 3.2 V A0 D0 IO GPIO16 D1 IO, SCL GPIO5 D2 IO, SDA GPIO4 D3 IO, 10k Pull-up GPIO0 D4 IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED GPIO2 D5 IO, SCK GPIO14 D6 IO, MISO GPIO12 D7 IO, MOSI GPIO13 D8 IO, 10k Pull-down, SS GPIO15 G Ground GND 5V 5 V - 3V3 3.3 V 3.3 V RST Reset RST Included 1x WeMos D1 mini Pro (based on ESP8266EX) 2x Pin header (short) 2x Female connector strip (short) 2x Female connector strip (long)

  € 14,95

  Leden € 13,46

 • Practical Audio DSP Projects with the ESP32

  Elektor Publishing Practical Audio DSP Projects with the ESP32

  Easy and Affordable Digital Signal Processing The aim of this book is to teach the basic principles of Digital Signal Processing (DSP) and to introduce it from a practical point of view using the bare minimum of mathematics. Only the basic level of discrete-time systems theory is given, sufficient to implement DSP applications in real time. The practical implementations are described in real time using the highly popular ESP32 DevKitC microcontroller development board. With the low cost and extremely popular ESP32 microcontroller, you should be able to design elementary DSP projects with sampling frequencies within the audio range. All programming is done using the popular Arduino IDE in conjunction with the C language compiler. After laying a solid foundation of DSP theory and pertinent discussions on the main DSP software tools on the market, the book presents the following audio-based sound and DSP projects: Using an I²S-based digital microphone to capture audio sound Using an I²S-based class-D audio amplifier and speaker Playing MP3 music stored on an SD card through an I²S-based amplifier and speaker Playing MP3 music files stored in ESP32 flash memory through an I²S-based amplifier and speaker Mono and stereo Internet radio with I²S-based amplifiers and speakers Text-to-speech output with an I²S-based amplifier and speaker Using the volume control in I²S-based amplifier and speaker systems A speaking event counter with an I²S-based amplifier and speaker An adjustable sinewave generator with I²S-based amplifier and speaker Using the Pmod I²S2 24-bit fast ADC/DAC module Digital low-pass and band-pass real-time FIR filter design with external and internal A/D and D/A conversion Digital low-pass and band-pass real-time IIR filter design with external and internal A/D and D/A conversion Fast Fourier Transforms (FFT)

  € 34,95

  Leden € 31,46

 • Home Appliance Hack-and-IoT Guidebook (+ GRATIS ESP8266 Board)

  Home Appliance Hack-and-IoT Guidebook

  1 review

  Affordable solutions with the ESP8266 and 3D printing If you are looking for a small yet powerful IoT device, you are likely to come across the ESP8266 and compatible products on the market today. One of these, the Wemos/Lolin D1 Mini Pro board strikes a remarkable balance between cost and performance. A small and very affordable prototype board, the D1 Mini Pro stands out with its WiFi functionality and a 16-Mbytes flash memory for easy creation of a flash file system. In addition, there are sufficient input and output pins (only one analog input though) to support PWM, I²C, and One-Wire systems to mention but a few. The book describes the operation, modding, construction, and programming of home appliances including a colorful smart home accessory, a refrigerator/greenhouse controller, an AC powerline monitor, a door lock monitor, and an IKEA Trådfri controller. As a benefit, all firmware developed for these DIY, "IoT-ized" devices can be updated over-the-air (OTA). For most of the designs in the book, a small printed circuit board (PCB) and an enclosure are presented so readers can have a finished and attractive-looking product. Readers having – or with access to! – a 3D printer can "print" the suggested enclosures at home or in a shop. Some of the constructions benefit from a Raspberry Pi configured as a gateway or cms server. This is also described in detail with all the necessary configuring. You don’t need to be an expert but the prerequisites to successful replication of the projects include basic skills with PC software including the ability to surf the Internet. In terms of hardware, you should be comfortable with soldering and generally assembling the PCBs presented in the book. All custom software written for the IoT devices, the PCB layouts, and 3D print files described in the book are available for free downloading.

  € 39,95

  Leden € 35,96

 • FreeRTOS for ESP32-Arduino

  FreeRTOS for ESP32-Arduino

  4 reviews

  Programmeren van embedded systemen is moeilijk vanwege de beperkte middelen en de beperkte debugging-faciliteiten. Waarom zou u uw eigen Real-Time Operating System (RTOS) en uw eigen applicatie ontwikkelen als de bewezen FreeRTOS software vrij beschikbaar is? Waarom niet beginnen met een gevalideerde basis? Iedere software-ontwikkelaar weet dat je een moeilijk probleem in kleinere moet verdelen om het te overwinnen. Door gebruik te maken van afzonderlijke preëmptieve taken en FreeRTOS-communicatiemechanismen wordt een schone scheiding van functies bereikt binnen de gehele toepassing. Dit resulteert in veilige en onderhoudbare ontwerpen.Praktiserende ingenieurs en studenten kunnen zowel dit boek als de ESP32 Arduino-omgeving gebruiken om in een comfortabel tempo in FreeRTOS-concepten te waden. De goed georganiseerde tekst stelt u in staat elk concept onder de knie te krijgen voordat u aan het volgende hoofdstuk begint. Praktische broodplankexperimenten en schema's zijn inbegrepen om de lessen thuis te brengen. Ervaring is de beste leermeester.Elk hoofdstuk bevat oefeningen om uw kennis te testen. De behandeling van de FreeRTOS Application Programming Interface (API) is volledig voor de ESP32 Arduino-omgeving. U kunt wat u leert toepassen op andere FreeRTOS-omgevingen, waaronder Espressif's ESP-IDF. De broncode is beschikbaar op GitHub. Met al deze hulpmiddelen zit u aan het stuur als het tijd is om uw volgende ubercoole ESP32-project te ontwikkelen.Wat u zult leren: Hoe preëmptief roosteren werkt binnen FreeRTOS De Arduino-opstart 'loopTask' Bericht wachtrijen FreeRTOS-timers en de IDLE-taak De semafoor, mutex, en hun verschillen De mailbox en zijn toepassing Realtime taakprioriteiten en het effect ervan Interrupt interactie en gebruik met FreeRTOS Que sets Taken melden met gebeurtenissen Gebeurtenisgroepen Kritieke secties Taak lokale opslag De gatekeeper taak

  € 37,50

  Leden € 33,75

 • The Complete ESP32 Projects Guide

  The Complete ESP32 Projects Guide

  2 reviews

  Het belangrijkste doel van dit boek is het aanleren van de Arduino IDE en MicroPython programmeertalen in ESP32 gebaseerde projecten, met behulp van het zeer populaire ESP32 DevKitC ontwikkelbord. Het boek bevat veel eenvoudige, basis- en intermediaire projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de Arduino IDE en de ESP32 DevKitC. Alle projecten zijn getest en werken. Blokdiagrammen, schakelschema's en volledige programmalijsten van alle projecten worden met uitleg gegeven. Bovendien worden verschillende projecten gegeven voor het programmeren van de ESP32 DevKitC met MicroPython. De projecten in dit boek zijn bedoeld om de volgende functies van de ESP32-processor te leren: GPIO's Aanrakingssensoren Externe interrupts Timer interrupts I²C en I²S SPI PWM ADC DAC UART Hall sensor Temperatuursensor Infrarood-controller Lezen en schrijven naar SD-kaart Lezen en schrijven naar flash-geheugen RTC-timer Chip ID Veiligheid en encryptie Wi-Fi en netwerk programmering Bluetooth BLE programmering Communicatie mobiele apparaten Laag stroomverbruik ontwerp ESP-IDF programmering De projecten zijn georganiseerd met oplopende moeilijkheidsgraden. Lezers worden aangemoedigd om de projecten in de gegeven volgorde aan te pakken. Een speciaal voorbereide hardware kit is verkrijgbaar bij Elektor. Met behulp van deze hardware moet het eenvoudig en leuk zijn om de projecten in dit boek te bouwen.

  € 39,95

  Leden € 35,96

 •  -27% Bundel: Getting Started with ESPHome + LILYGO TTGO T-Display ESP32 (16 MB)

  Bundel: Getting Started with ESPHome + LILYGO TTGO T-Display ESP32 (16 MB)

  Ontwikkel uw eigen aangepaste domotica Deze bundel bevat: Getting Started with ESPHome (normale prijs: € 29,95) LILYGO T-Display ESP32 (16 MB) (normale prijs: € 24,95) Over het boekEspressif's ESP8266 en ESP32 microcontrollers hebben doe-het-zelf domotica naar de massa's gebracht. Echter, niet iedereen is vloeiend in het programmeren van deze microcontrollers met Espressif's C/C++ SDK, de Arduino core, of MicroPython. Dit is waar ESPHome tot zijn recht komt: met dit project programmeert u uw microcontroller niet, maar configureert u hem.Dit boek laat zien hoe u uw eigen domotica-apparaten kunt maken met ESPHome op een ESP32-microcontrollerbord. U leert hoe u allerlei elektronische componenten kunt combineren en complexe gedragingen kunt automatiseren. Uw apparaten kunnen volledig autonoom werken, en via Wi-Fi verbinding maken met uw domotica gateways zoals Home Assistant of MQTT broker.Aan het eind van dit boek zult u in staat zijn om uw eigen aangepaste domotica-apparaten te maken op de manier die u wilt. Dankzij ESPHome en de ESP32 ligt dit binnen ieders handbereik. Opzetten van een ESPHome-ontwikkelomgeving en maken van onderhoudbare configuraties Gebruik knoppen en LED's Een zoemer laten klinken en melodietjes afspelen Metingen uitlezen van verschillende soorten sensoren Communiceer over een korte afstand met NFC, infrarood licht, en Bluetooth Low Energy Toon informatie op verschillende soorten displays Over het bord Chipset Espressif-ESP32 240 MHz Xtensa single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor FLASH QSPI flash 16 MB SRAM 520 kB SRAM Knop Opnieuw USB naar TTL CP2104 Modulaire interface UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, TV PWM, I²S, IRGPIO, ADC, condensator aanraaksensor, DACLNA voorversterker DisplayDisplay IPS ST7789V 1.14 Inch Werkspanning 2.7-4.2 V Werkende stroom Over 67 MA Slaapstroom Over 350 uA Werkende temperatuurwaaier -40? ~ +85? Grootte & Gewicht 51,52 x 25,04 x 8,54 mm (7,81 g) Voeding USB 5 V/1 A Laadstroom 500 mA Batterij 3,7 V lithiumbatterij JST-aansluiting 2-Pins 1.25 mm USB Type-C

  € 54,95€ 39,95

  Leden identiek

 • ESP32-PICO-Kit V4

  Espressif ESP32-PICO-Kit V4

  De ESP32-PICO-KIT past in een mini breadboard. Het is volledig functioneel met een minimaal aantal discrete componenten, terwijl alle ESP32 pinnen beschikbaar zijn.Kenmerken Volledige up-to-date documentatie is beschikbaar. Alle beschreven instructies en commando’s werken zoals aangeven. Er is ook veel aanvullende informatie en hardware documentatie beschikbaar. Toepassingen voor de ESP32-PICO-KIT kunnen worden ontwikkeld op Windows, Linux of Mac. Twe cores en draadloosNet als de ESP8266 heeft de ESP32 WiFi, maar voegt daar Bluetooth aan toe. Hij heeft ook twee 32-bits cores aan boord, waardoor hij extreem krachtig is, en alle poorten en interfaces biedt die de ESP8266 mist. Je zou simpelweg kunnen stellen dat de ESP8266 een WiFi-controller is die wat I/O biedt, terwijl de ESP32 een volwaardige controller is die ook WiFi heeft.ESP32 randapparatuurDe ESP32 bevat een ADC &DAC, touch sensor circuits, een SD/SDIO/MMC host controller, een SDIO/SPI slave controller, een EMAC, PWM om LED's en motoren aan te sturen, UART, SPI, I²C, I²S, infrarood afstandsbediening en, natuurlijk, GPIO.ESP32-PICO-KIT Development board V4De ESP32-PICO-D4 is een System-on-Chip (SoC) die een ESP32-chip integreert in een 4 MB SPI-flashgeheugen van 7 x 7 mm.De ESP32-PICO-KIT is een breakout board voor deze SoC met een on-board USB-naar-serieel converter voor eenvoudig programmeren en debuggen.Behalve het board heb je ook een programming toolchain nodig. Volledige, up-to-date documentatie van Espressif is beschikbaar op de Read the Docs website.Alle beschreven instructies en commando’s werken zoals aangeven. Er is ook veel aanvullende informatie en hardware documentatie beschikbaar.Toepassingen voor de ESP32-PICO-KIT kunnen worden ontwikkeld op Windows, Linux of Mac.

  € 19,95

  Leden € 17,96

 • Getting Started with ESPHome

  Getting Started with ESPHome

  Espressif's ESP8266 en ESP32 microcontrollers hebben doe-het-zelf domotica naar de massa's gebracht. Echter, niet iedereen is even handig in het programmeren van deze microcontrollers met Espressif's C/C++ SDK, de Arduino core, of MicroPython. Dit is waar ESPHome tot zijn recht komt: met dit project programmeert u uw microcontroller niet, maar configureert u hem.Dit boek laat zien hoe u uw eigen domotica-apparaten kunt maken met ESPHome op een ESP32-microcontrollerbord. U leert hoe u allerlei elektronische componenten kunt combineren en complexe gedragingen kunt automatiseren. Uw apparaten kunnen volledig autonoom werken, en via Wi-Fi verbinding maken met uw domotica gateways zoals Home Assistant of MQTT broker.Aan het eind van dit boek zult u in staat zijn om uw eigen aangepaste domotica-apparaten te maken op de manier die u wilt. Dankzij ESPHome en de ESP32 ligt dit binnen ieders handbereik. Opzetten van een ESPHome-ontwikkelomgeving en maken van onderhoudbare configuraties Gebruik knoppen en LED's Een zoemer laten klinken en melodietjes afspelen Metingen uitlezen van verschillende soorten sensoren Communiceer over een korte afstand met NFC, infrarood licht, en Bluetooth Low Energy Toon informatie op verschillende soorten displays Download de software en bekijk de errata voor het boek op GitHubhttps://github.com/koenvervloesem/Getting-Started-with-ESPHome

  € 29,95

  Leden € 26,96

 • Arduino Nano ESP32 with Headers

  Arduino Arduino Nano ESP32 with Headers

  1 review

  The Arduino Nano ESP32 (with and without headers) is a Nano form factor board based on the ESP32-S3 (embedded in the NORA-W106-10B from u-blox). This is the first Arduino board to be based fully on an ESP32, and features Wi-Fi, Bluetooth LE, debugging via native USB in the Arduino IDE as well as low power. The Nano ESP32 is compatible with the Arduino IoT Cloud, and has support for MicroPython. It is an ideal board for getting started with IoT development. Features Tiny footprint: Designed with the well-known Nano form factor in mind, this board's compact size makes it perfect for embedding in standalone projects. Wi-Fi and Bluetooth: Harness the power of the ESP32-S3 microcontroller, well-known in the IoT realm, with full Arduino support for wireless and Bluetooth connectivity. Arduino and MicroPython support: Seamlessly switch between Arduino and MicroPython programming with a few simple steps. Arduino IoT Cloud compatible: Quickly and easily create IoT projects with just a few lines of code. The setup takes care of security, allowing you to monitor and control your project from anywhere using the Arduino IoT Cloud app. HID support: Simulate human interface devices, such as keyboards or mice, over USB, opening up new possibilities for interacting with your computer. Specifications Microcontroller u-blox NORA-W106 (ESP32-S3) USB connector USB-C Pins Built-in LED pins 13 Built-in RGB LED pins 14-16 Digital I/O pins 14 Analog input pins 8 PWM pins 5 External interrupts All digital pins Connectivity Wi-Fi u-blox NORA-W106 (ESP32-S3) Bluetooth u-blox NORA-W106 (ESP32-S3) Communication UART 2x I²C 1x, A4 (SDA), A5 (SCL) SPI D11 (COPI), D12 (CIPO), D13 (SCK). Use any GPIO for Chip Select (CS) Power I/O Voltage 3.3 V Input voltage (nominal) 6-21 V Source Current per I/O pin 40 mA Sink Current per I/O pin 28 mA Clock speed Processor Up to 240 MHz Memory ROM 384 kB SRAM 512 kB External Flash 128 Mbit (16 MB) Dimensions 18 x 45 mm Downloads Datasheet Schematics

  € 24,95

  Leden € 22,46

 • JOY-iT NodeMCU ESP32 Development Board

  JOY-iT JOY-iT NodeMCU ESP32 Development Board

  Met de NodeMCU-ESP32 is comfortabel prototyping mogelijk met eenvoudige programmering via Luascript of de Arduino IDE en het breadboard-compatibele ontwerp. Dit bord heeft 2.4 GHz dual-mode Wifi en een BT draadloze verbinding. Bovendien zijn een 512 KB SRAM en een 4 MB geheugen geïntegreerd op het microcontroller ontwikkelbord. Het bord heeft 21 pinnen voor interface verbindingen, waaronder I²C, SPI, UART, DAC en ADC.Specificaties TypeType ESP32 Processor Tensilica LX6 Dual-Core Klokfrequentie 240 MHz SRAM 512 kB Geheugen 4 MB Draadloze Lan 802.11 b/g/n Frequentie 2.4 GHz Bluetooth Klassiek / LE Data-interfaces UART / I²C / SPI / DAC / ADC Werkingssspanning 3,3 V (bruikbaar via 5 V microUSB) Werkingsstemperatuur -40°C - 125°C Afmetingen 48 x 26 x 11.5 mm Gewicht 10 g Downloads Handleiding Frequency 2.4 GHz Bluetooth Classic / LE Data Interfaces UART / I²C / SPI / DAC / ADC Operating Voltage 3.3 V (operable via 5 V microUSB) Operating Temperature –40°C – 125°C Dimensions 48 x 26 x 11.5 mm Weight 10 g DownloadsManual

  € 12,95

  Leden € 11,66

 • LILYGO T-Display-S3 ESP32-S3 Development Board (with Headers)

  LILYGO LILYGO T-Display-S3 ESP32-S3 Development Board (with Headers)

  LILYGO T-Display-S3 ESP32-S3 1,9-inch ST7789 LCD-scherm Development Board WiFi Bluetooth 5.0 draadloze module met 170x320 resolutie De T-Display-S3 is een ontwikkelbord met daarop als belangrijkste besturingschip de ESP32-S3. Hij is uitgerust met een 1,9-inch LCD-kleurenscherm en twee programmeerbare drukknoppen. Communicatie via de I8080-interface geschiedt met dezelfde lay-out als de T-Display. U kunt de ESP32S3 direct gebruiken voor USB-communicatie of programmeren. Specificaties MCU ESP32-S3R8 Dual-core LX7 microprocessor Draadloze communicatie Wi-Fi 802.11, BLE 5 + BT Mesh Programmeer platform Arduino IDE Micropython Flash 16 MB PSRAM 8 MB Detectie van batterijspanning IO04 Ingestelde functies Opstarten + resetten + IO14-knop LCD 1.9' diagonaal, TFT-kleurenscherm Drive chip ST7789V Resolutie 170(H)RGB x320(V) 8-Bit parallelle interface Werkspanning 3,3 V Ondersteuning STEMMA QT / Qwiic Connector JST-GH 1,25 mm 2-pins Downloads Pinout GitHub

  € 29,95

  Leden € 26,96

 • ESP-C3-12F-Kit Development Board with built-in 4 MB Flash

  Espressif ESP-C3-12F-Kit Development Board with built-in 4 MB Flash

  The ESP32-C3 chip has industry-leading low-power performance and radio frequency performance, and supports Wi-Fi IEEE802.11b/g/n protocol and BLE 5.0. The chip is equipped with a RISC-V 32-bit single-core processor with an operating frequency of up to 160 MHz. Support secondary development without using other microcontrollers or processors. The chip has built-in 400 KB SRAM, 384 KB ROM, 8 KB RTC SRAM, built-in 4 MB Flash also supports external Flash. The chip supports a variety of low power consumption working states, which can meet the power consumption requirements of various application scenarios. The chip's unique features such as fine clock gating function, dynamic voltage clock frequency adjustment function, and RF output power adjustable function can achieve the best balance between communication distance, communication rate and power consumption. The ESP-C3-12F module provides a wealth of peripheral interfaces, including UART, PWM, SPI, I²S, I²C, ADC, temperature sensor and up to 15 GPIOs. Features Support Wi-Fi 802.11b/g/n, 1T1R mode data rate up to 150 Mbps Support BLE5.0, does not support classic Bluetooth, rate support: 125 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps RISC-V 32-bit single-core processor, supports a clock frequency of up to 160 MHz, has 400 KB SRAM, 384 KB ROM, 8 KB RTC SRAM Support UART/PWM/GPIO/ADC/I²C/I²S interface, support temperature sensor, pulse counter The development board has RGB three-in-one lamp beads, which is convenient for the second development of customers. Support multiple sleep modes, deep sleep current is less than 5 uA Serial port rate up to 5 Mbps Support STA/AP/STA+AP mode and promiscuous mode Support Smart Config (APP)/AirKiss (WeChat) of Android and iOS, one-click network configuration Support serial port local upgrade and remote firmware upgrade (FOTA) General AT commands can be used quickly Support secondary development, integrated Windows and Linux development environment About Flash configuration ESP-C3-12F uses the built-in 4 MB Flash of the chip by default, and supports the external Flash version of the chip.

  € 14,95

  Leden € 13,46

 • Seeed Studio XIAO ESP32C3 Microcontroller Board

  Seeed Studio Seeed Studio XIAO ESP32C3

  1 review

  Seeed Studio XIAO ESP32C3 has equipped a highly-integrated ESP32-C3 chip, built around a 32-bit RISC-V chip processor with a four-stage pipeline that operates at up to 160 MHz.The board equips highly-integrated ESP32-C3 SoC. The chip has been installed with a complete 2.4 GHz Wi-Fi subsystem which means it supports Station mode, SoftAP mode, SoftAP & Station mode, and promiscuous mode for multiple Wi-Fi applications. It works under an ultra-low power state, also supporting features of Bluetooth 5 and Bluetooth mesh. There are 400 KB SRAM & 4 MB Flash on the chip, allowing for more programming space, and bringing more possibilities to the IoT control scenarios.Applications Internet of Things Wearable devices Health monitoring Education Low-Power (LP) networking Rapid prototyping Features Outstanding RF performance: Powerful ESP32-C3 SoC and U.FL antenna provided that supports WiFi/Bluetooth connection over 100 m. Thumb-size Design: 21 x 17.5 mm overall dimension, portable and lightweight. Low power consumption: Lowest as 44 ?A (deep sleep mode), with 4 working modes available. Onboard battery charge IC: Supports battery charging, great for various wearable scenarios and wireless IoT applications. Specifications Processor ESP32-C3 SoC RISC-V single-core 32-bit chip processor with a four-stage pipeline that operates at up to 160 MHz Wireless Complete 2.4 GHz Wi-Fi subsystem Bluetooth 5.0 / Bluetooth mesh On-chip Memory 400 KB SRAM & 4 MB Flash Interface 1x UART, 1x I²C, 1x I²S, 1x SPI, 11x GPIO (PWM), 4x ADC 1x Reset button, 1x Boot button Dimensions 21 x 17.5 mm Power Circuit operating voltage: 3.3 V @ 200 mA Charging current: 50 mA/100 mA Input voltage (VIN): 5 V Deep Sleep Power Consumption Deep Sleep Model: >44 ?A Wi-Fi Enabled Power Consumption Active Model: <75 mA Modem-sleep Model: <25 mA Light-sleep Model: <4 mA BLE Enabled Power Consumption Modem-sleep Model: <27 mA Light-sleep Model: <10 mA Included 1x Seeed Studio XIAO ESP32C3 1x Antenna Downloads XIAO ESP32 Pinout ESP32-C3 Datasheet

  € 12,95

  Leden € 11,66

 • ESP32 Programmeren voor beginners

  ESP32 programmeren voor beginners

  In ESP32 programmeren voor beginners bekijken we de ESP32 en zijn voorganger, de ESP8266. Deze kleine, maar zeer krachtige Chinese chips bestaan uit een processor, geheugen, input- en outputaansluitingen en hebben draadloze netwerktoegang via WiFi. Met dit boek tonen we hoe de programmeeromgeving Arduino werkt en hoe die kan gebruikt worden met ESP-hardware. Aan de hand van voorbeelden en projecten verduidelijken we hoe de ESP-hardware kan worden toegepast. In vogelvlucht: We beschrijven de opbouw van ESP-experimenten. We tonen hoe displays worden aangesloten. Eeprom_24c16 demonstreert hoe een externe geheugenchip wordt gebruikt om getallen en tekst op te slaan en weer uit te lezen. Project Klok is de eenvoudige implementatie van een digitale klok. We geven een handleiding voor het gebruik van temperatuur- en luchtvochtigheidsensoren. Webclient laat zien hoe de ESP32 gegevens van het internet kan halen. Met Webserver kunnen we op afstand met een pc of smartphone gegevens halen uit een ESP32, sensoren uitlezen en toestellen aan- en uitschakelen. Een NTP-klok haalt tijdinformatie van Tijdserver. Die geeft zowel de tijd als het aantal seconden sinds 1 januari 1900. Het boek beschrijft hoe hieruit de tijd kan worden berekend. In het laatste hoofdstuk gebruiken we het internet om nauwkeurige weerinformatie en voorspellingen op te vragen.

  € 22,50

  Leden € 20,25

 • ESP32-DevKitC-32E

  Espressif ESP32-DevKitC-32E

  De ESP32-DevKitC is een entry-level ontwikkelbord met een klein formaat die deel uitmaakt van de ESP32 serie. Dit board heeft een veel opties voor randapparatuur. De ingebouwde ESP32-pinout is geoptimaliseerd voor probleemloos prototypen! Wifi & Bluetooth connectiviteit Dit compacte ontwikkelbord wordt aangestuurd door een ESP32-module. Deze integreert wifi en Bluetooth functies en biedt veel opties qua randapparatuur om snel te kunnen prototypen! Snel prototypen De ESP32-DevKitC biedt optimale RF-prestaties. U kunt direct aan de slag met het ontwerpen en ontwikkelen van toepassingen zonder u zorgen te hoeven maken over de RF-prestaties en het antenne-ontwerp. ESP32-DevKitC voldoet al aan uw basis systeemvereisten. Sluit gewoon de USB-kabel aan en u bent klaar om aan de slag te gaan! Flexibel en rijk aan functies De ESP32-DevKitC bevat het volledige arsenaal aan ondersteuning voor de ESP32-WROOM serie, de ESP32-WROVER serie en de ESP32-SOLO serie modules, inclusief een USB-UART-brug, reset- en opstartmodus knoppen, een LDO-regelaar en een micro-USB connector. Elke belangrijke GPIO is toegankelijk gemaakt voor de ontwikkelaar. Breadboard-vriendelijk De ESP32-DevKitC pinout is geoptimaliseerd om prototypen op een breadboard mogelijk te maken. De ingebouwde LDO-uitgang is van buiten af toegankelijk om extra externe elektronica van stroom te voorzien. De uitgangen voor de randapparatuur zijn netjes gegroepeerd voor probleemloos prototypen. Kenmerken Board ESP32-DevKitC-32E Gerelateerde module ESP32-WROOM-32E Flash geheugen 4 MB Antenne PCB Downloads Datasheet

  € 14,95

  Leden € 13,46

 • ESP-12F – ESP8266-based Wi-Fi Module

  ESP-12F - ESP8266-based Wi-Fi Module

  Deze Wi-Fi module is gebaseerd op de populaire ESP8266 chip. De module is FCC en CE gecertificeerd en voldoet aan RoHS. Volledig compatibel met de ESP-12E. 13 GPIO-pinnen, 1 analoge ingang, 4 MB flash-geheugen.

  € 8,95

  Leden € 8,06

 •  -21% Elektor ESP32 Smart Kit Bundel

  Elektor Bundles Elektor ESP32 Smart Kit Bundel

  2 reviews

  Experimenteren met de ESP32 is nog nooit zo eenvoudig geweest! Met de Elektor ESP32 Smart Kit Bundle leert u programmeren met de ESP32 IoT-microcontroller met behulp van de Arduino IDE en MicroPython-programmeertalen. De kit bestaat uit het zeer populaire ESP32 DevKitC-ontwikkelbord, breadboard, sensoren, LED's, LCD, enz. voor gebruik bij experimenten. Het boek bevat projecten op basis- en gemiddeld niveau. Alle projecten zijn getest en werken. Van alle projecten worden blokschema's, schakelschema's en volledige programmalijsten met uitleg gegeven. Over het boek: Het belangrijkste doel van dit boek is het aanleren van de Arduino IDE en MicroPython programmeertalen in ESP32 gebaseerde projecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van het zeer populaire ESP32 DevKitC ontwikkelbord. Het boek bevat veel eenvoudige, basis- en intermediaire projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de Arduino IDE met de ESP32 DevKitC. Alle projecten zijn getest en werken. Van alle projecten worden blokschema's, schakelschema's en volledige programmalijsten met uitleg gegeven. Bovendien worden verschillende projecten gegeven voor het programmeren van de ESP32 DevKitC met MicroPython. De kit bestaat uit: 1x ESP32 DevKitC 8x LEDs (ROOD) 1x LED (GROEN) 2x drukknop 8x 330 ohm weerstanden 1x zoemer 1x RGB LED 1x TMP36 temperatuur sensor chip 1x DHT11 temperatuur en vochtigheid chip 1x MCP23017 (DIL 28 pakket) 1x LDR 1x BC108 (of een andere PNP) transistor 1x 7 segment LED 1x kleine microfoonmodule 1x I²C LCD 1x SG90 servo 1x 4x4 Toetsenbord 8x vrouwelijke/vrouwelijke jumpers 4x Man-Vrouw-Manal aansluitingen 1x klein broodplankje

  € 69,95€ 54,95

  Leden identiek

 • ESP8266 and MicroPython

  ESP8266 and MicroPython

  4 reviews

  Recently, the development of a tiny chip called the ESP8266 has made it possible to interface any type of microcontroller to a Wi-Fi AP. The ESP8266 is a low-cost tiny Wi-Fi chip having fully built-in TCP/IP stack and a 32-bit microcontroller unit. This chip, produced by Shanghai based Chinese manufacturer Espressif System, is IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi compatible with on-chip program and data memory, and general purpose input-output ports. Several manufacturers have incorporated the ESP8266 chip in their hardware products (e.g. ESP-xx, NodeMCU etc) and offer these products as a means of connecting a microcontroller system such as the Android, PIC microcontroller or others to a Wi-Fi. The ESP8266 is a low-power chip and costs only a few Dollars.ESP8266 and MicroPython – Coding Cool Stuff is an introduction to the ESP8266 chip and describes the features of this chip and shows how various firmware and programming languages such as the MicroPython can be uploaded to the chip. The main aim of the book is to teach the readers how to use the MicroPython programming language on ESP8266 based hardware, especially on the NodeMCU.Several interesting and useful projects are given in the book to show how to use the MicroPython in NodeMCU type ESP8266 hardware: Project “What shall I wear today?”: You will be developing a weather information system using a NodeMCU development board together with a Text-to-Speech processor module. Project “The Temperature and Humidity on the Cloud”: You will be developing a system that will get the ambient temperature and humidity using a sensor and then store this data on the cloud so that it can be accessed from anywhere. Project “Remote Web Based Control”: You will be developing a system that will remotely control two LEDs connected to a NodeMCU development board using an HTTP Web Server application.

  € 29,95

  Leden € 26,96

 • LILYGO TTGO T-Display ESP32 Development Board (16 MB)

  LILYGO LILYGO TTGO T-Display ESP32 Development Board (16 MB)

  LILYGO T-Display ESP32 WiFi and Bluetooth Module Development Board 1.14-inch LCD Control BoardSpecifications Chipset Espressif-ESP32 240 MHz Xtensa single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor Flash QSPI flash 16 MB SRAM 520 kB SRAM Button Reset USB to TTL CP2104 Modular interface UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, TV PWM, I²S, IRGPIO, ADC, capacitor touch sensor, DACLNA pre-amplifier Display IPS ST7789V 1.14 Inch Working voltage 2.7-4.2 V Working current About 67 MA Sleep current About 350 uA Working temperature range -40°C ~ +85°C Size & Weight 51.52 x 25.04 x 8.54 mm (7.81 g) Power Supply USB 5 V/1 A Charging current 500 mA Battery 3.7 V lithium battery JST Connector 2-Pin 1.25 mm USB Type-C WiFi Standard FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC (ESP32 chip) Protocol 802.11 b/g/n (802.11n, speed up to 150 Mbps) A-MPDU and A-MSDU polymerization, support 0.4?S Protection interval Frequency range 2.4~2.5 GHz (2400~2483.5 M) Transmit Power 22 dBm Communication distance 300 m Bluetooth Protocol Meet bluetooth v4.2BR/EDR and BLE standard Radio frequency With -97 dBm sensitivity NZIF receiver Class-1, Class-2 & Class-3 emitter AFH Audio frequency CVSD&SBC audio frequency Software Wi-Fi Mode Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P Security mechanism WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS Encryption Type AES/RSA/ECC/SHA Firmware upgrade UART download/OTA (Through network/host to download and write firmware) Software Development Support cloud server development /SDK for user firmware development Networking protocol IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT User Configuration AT + Instruction set, cloud server, Android/iOS app OS FreeRTOS Included 1x T-Display (16 MB) 1x Charging Cable 2x Pin

  € 24,95

  Leden € 22,46

 • LILYGO T-PicoC3 Development Board

  LILYGO LILYGO T-PicoC3 Development Board

  T-PicoC3 is LILYGO's first motherboard with dual MCUs – equipped with Raspberry Pi RP2040 and ESP32-C3 chip (supporting WiFi and Bluetooth).Specifications MCU RP2040 Dual ARM Cortex-M0+ Flash 4 MB Programming language C/C++, MicroPython Support machine leraning library TensorFlow Lite Onboard functions Buttons: IO06+IO07, battery power detection 1.14 inch ST7789V IPS LCD Resolution 135 x 240 Display Full-color TFT Interface 4-Wire SPI Power supply 3.3 V Operating temperature -20~70°C Dimensions 2.4 x 5.3 cm (W x H) DownloadsGitHub

  € 17,95

  Leden € 16,16

 • ESP8266 ESP-01 WiFi Module

  Espressif ESP8266 ESP-01 WiFi Module

  De ESP8266 is een indrukwekkende, goedkope WiFi module die geschikt is om WiFi functionaliteit toe te voegen aan een bestaand microcontroller project via een UART seriële verbinding. De module kan zelfs worden geherprogrammeerd om te fungeren als een standalone WiFi connected device – voeg gewoon stroom toe!   802.11 b/g/n protocol Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP Geïntegreerde TCP/IP-protocolstack Deze module is een zelfstandige SOC (System On a Chip) die niet noodzakelijkerwijs een microcontroller nodig heeft om inputs en outputs te manipuleren zoals u normaal gesproken zou doen met bijvoorbeeld een Arduino, omdat de ESP-01 fungeert als een kleine computer. Je kunt dus een microcontroller internettoegang geven zoals het Wi-Fi shield doet bij de Arduino, of je kunt de ESP8266 gewoon programmeren om niet alleen toegang te hebben tot een Wi-Fi netwerk, maar ook te fungeren als een microcontroller, wat de ESP8266 zeer veelzijdig maakt.

  € 7,50

  Leden € 6,75

Ben je bekend met ESP32 en ESP8266? Wat zijn de voordelen van een ESP32 of een ESP8266?

Espressif stimuleert IoT ontwikkeling met een complete serie veelzijdige, energiezuinige, en veilige Wi-Fi, Bluetooth, en combo chips. Populaire producten zijn de voordelige ESP8266 en ESP32 serie chips, modules, en ontwikkelingskaarten. Beide chips zijn uitgerust met een 32-bit CPU.

Kort nadat de ESP8266 uitkwam, verscheen ook NodeMCU, een goedkoop open-source IoT platform, waarmee de populariteit van deze Espressif producten werd verwacht. NodeMCU bevat de firmware die op de ESP8266 draait, en heeft het voordeel van laag stroomverbruik, uitgebreid geheugen, en ingebouwde Wi-Fi. Met deze toepassingen kun je betaalbaar apparatuur op afstand bedienen en bewaken.

Als je de draadloze mogelijkheden van de ESP32/ESP8266 niet nodig hebt, kun je hem ook gebruiken om ingangen en uitgangen te besturen zoals een Arduino. Je moet echter wel beseffen dat de Arduino 5-V logica gebruikt, de ESP32 en ESP8266 gebruiken 3.3-V logica, wat betekent dat Arduino voor veel beginners een mooie oplossing is.

De ESP32 is de opvolger van de ESP8266. Hij heeft onder andere een extra CPU-kern, snellere Wi-Fi, meer GPIO's, en mogelijkheden voor Bluetooth 4.2 en Bluetooth low energy. De ESP32 bevat ook aanraakgevoelige pinnen die gebruikt kunnen worden om hem uit een deep sleep mode te laten ontwaken.

De ESP32 chip heeft 48 pinnen met verschillende functies. Niet alle pinnen kunnen echter op de ESP32 ontwikkelingskaarten gebruikt worden. Om de pinout eenvoudiger en gemakkelijker te maken zijn pinnen met gelijksoortige functies bij elkaar gegroepeerd.

Wil je een ESP32, een ESP8266, of een aanverwant product?

Wat maakt de ESP32 en ESP8266 zo bijzonder? Met hun kleine PCB afmetingen leveren ESP32/8266 essentiële functionaliteit en diversiteit aan je projecten. En waarom zijn ze zo betaalbaar, ook al bieden ze een veelheid aan projectmogelijkheden? Het korte antwoord is dat de ESP32 en ESP8266 goedkoop te maken zijn. Behalve veel van de nu verkrijgbare ontwikkelingskaarten biedt Elektor ook een aantal ESP gerelateerde kits (b.v. ESP32 Weather Station Kit) en bundels (d.w.z. ontwikkelingskaarten gecombineerd met een boek), zoals de Elektor ESP32 Smart Kit Bundle.

Welke accessoires zijn er voor de ESP32 en ESP8266?

Het is niet gemakkelijk of praktisch om de ESP32 of ESP8266 chips te gebruiken voor testen en prototypen. Meestal voldoen ESP32 en ESP8266 ontwikkelingskaarten aan je eisen. Deze borden bevatten alle elektronica die nodig is om de chip van stroom te voorzien en op je computer aan te sluiten.

Je profiteert ook van een handige schakeling voor het uploaden van code, pinnen voor het aansluiten van randapparatuur, ingebouwde voedings- en controle-LED's, en andere handige functies. Bovendien biedt Elektor verschillende boeken over ESP32 en ESP8266, waaronder Getting Started with ESPHome, FreeRTOS for ESP32-Arduino, en The Complete ESP32 Projects Guide.

Waarom bij Elektor zoeken voor ESP32/ESP8266-gerelateerde producten?

Elektor stelt alles in het werk om zijn klanten de juiste hulpmiddelen te bieden voor het bouwen van fraaie projecten. Behalve een verscheidenheid aan handige ESP32/ESP8266-gerelateerde toepassingen, biedt Elektor boeken en artikelen die je helpen bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en het opwaarderen van je vaardigheden als technicus. Veel van de originele projecten van ons eigen team van technici bevatten deze technologieën.

Lees meer over ESP32 chips op Elektor Magazine

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak account aan